Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
 • CAT
 • EN
 • ES

Endesa - Llum, gas, persones

%>

Facilitats per a autònoms, PIMES i empreses a causa de l'COVID-19

Amb motiu de l'estat d'alarma decretat per la COVID-19 s'han establert mesures extraordinàries per ajudar els autònoms, les PIMES i les empreses.

Energía XXI està amb tu en aquests moments de dificultat. Dins del pla global d’actuació que estem duent a terme, t’informem de les mesures que hem adoptat i de les recomanacions que et poden ser de gran ajuda en aquests moments.

Aquestes mesures també s’ajusten a les diferents necessitats que puguis tenir, depenent de la mida de la teva empresa o del teu negoci i de quan prevegis tornar a la normalitat.

S’apliquen només sobre el contracte de subministrament en el qual s’exerceix l’activitat professional o comercial:

1.   Ajornar les factures

 • Aquesta mesura és aplicable només a pimes i autònoms.

Pots ajornar el pagament de les factures de llum i gas mentre duri l'estat d'alarma.

Els requisits són que siguin factures del local on exerceixes l'activitat econòmica i que incloguin (totalment o parcialment) el període de l'estat d'alarma.

Les factures et seguiran arribant, però no se't cobraran. Una vegada que es desactivi l'estat d'alarma, l'import de les factures ajornades es dividirà en 6 parts. Cadascuna d'aquestes parts se t'anirà cobrant mensualment durant els 6 mesos següents.

Recorda que mentre tinguis pagaments pendents no podràs canviar de companyia elèctrica o de gas.

2.   Reduir la potència

 • Aquesta mesura s'aplica a autònoms i empreses (sense importar-ne la mida).

Pots reduir la potència elèctrica que tens contractada per adaptar-la a les teves necessitats actuals. Tingues en compte la potència mínima que seguiràs necessitant per al funcionament bàsic i imprescindible (per exemple, cambres de fred, sistemes d'alarma, etc.).

Una vegada passi l'estat d'alarma, podràs tornar a augmentar la potència. Aquest tràmit no tindrà cap cost si ho fas durant els 3 mesos següents a la desactivació de l'estat d'alarma i si no superes la potència que tenies contractada originalment. 

Si no superes la potència que tenies contractada originalment, no se t'aplicaran els procediments d'autorització per a instal·lacions de més de 20 anys. Però si la superessis, potser hauries de gestionar un Certificat d'Instal·lació Elèctrica (C.I.E) amb el cost que comporta.

Es recomana abordar tots aquests canvis després d'un estudi tècnic en què s'identifiquin les necessitats de potència per garantir instal·lacions bàsiques (tots els equipaments que requereixin mantenir-se actius encara que el negoci tanqui o redueixi molt la seva activitat).

Com tornar a abaixar la potència

Si redueixes la potència, quan la tornis a apujar més endavant hauràs de fer-ho:

 • Amb la mateixa comercialitzadora que tenies quan vas sol·licitar la baixada.
 • Amb el mateix titular de contracte.

Així t'assegures d’evitar els costos de pujada de potència que queden suprimits mitjançant aquesta facilitat.

Pots sol·licitar una ampliació gratuïta de la teva potència punxant aquí. També pots fer-ho mitjançant la resta de canals d'Atenció a l'Client d'Endesa.

3.   Flexibilització de contractes de gas natural

 • Aquesta mesura s'aplica a autònoms i empreses (sense importar-ne la mida).

Pel que fa al subministrament de gas natural pots sol·licitar la modificació del:

 • Cabal diari contractat:
  El cabal contractat es podrà ajustar tenint en compte les noves pautes de consum, encara que no hagin transcorregut 12 mesos des de l'última modificació.
 • Esglaó de peatges:
  Inclusió en un nou esglaó de peatge ajustat al teu consum anual actualitzat.

Com tornar a la situació anterior

Tindràs un termini màxim de 3 mesos des de la fi de l'estat d'alarma per sol·licitar-nos el restabliment de les teves condicions anteriors. Aquests canvis es faran en el termini màxim de 5 dies naturals i sense cap cost.

Pots sol·licitar el restabliment de les teves condicions anteriors punxant aquí. També pots fer-ho mitjançant la resta de canals d'Atenció a l'Client d'Endesa.

4.   Suspendre el subministrament

 • Aquesta mesura s'aplica a autònoms i empreses (sense importar-ne la mida).

Si no faràs cap consum d’electricitat o de gas, pots sol·licitar la suspensió temporal del subministrament, el qual es tornarà a restablir amb normalitat un cop acabi l’estat d’alarma. Això no tindrà cap cost per a tu, sempre que la reactivació la tramitis a través d’Energía XXI i en un termini màxim de 3 mesos des de la finalització de l’estat d’alarma.

Tingues en compte els problemes que et pot suposar realitzar una suspensió completa del subministrament, sobretot si tens equipaments com cambres de fred, sistemes d’alarma, vigilància... Per aquest motiu, et recomanem optar per la reducció de potència, que pots abaixar fins a un mínim de 0,1 kW (suposaria un cost d’uns 40 cèntims al mes més impostos).

Com reactivar el subministrament

Si suspens temporalment el subministrament, quan demanis reactivar-lo més endavant hauràs de fer-ho:

 • Amb la mateixa comercialitzadora que tenies quan vas sol·licitar la baixada.
 • Amb el mateix titular de contracte.

Així t'assegures d’evitar els costos d'alta que queden suprimits mitjançant aquesta facilitat.

Pots sol·licitar una reactivació gratuïta del teu subministrament punxant aquí. També pots fer-ho mitjançant la resta de canals d'Atenció a l'Client d'Endesa.

Com sol·licitar-ho

Abans de sol·licitar qualsevol d’aquestes mesures, et recomanem que analitzis bé la teva situació per escollir la que més et convé.

Cal que siguis el titular del contracte i que adjuntis la documentació següent al correu electrònic que ens enviïs:

 • Fotografia/escanejat del teu DNI/CIF per les dues cares.
 • Número de telèfon i adreça electrònica per a comunicar-nos amb tu.
 • El teu número de contracte: apareix a les factures, té 11 o 12 números.
 • Si ets autònom: certificat d’inscripció al règim especial per a treballadors autònoms o per compte propi. En el següent enllaç pots veure com és aquest certificat que necessiten els autònoms.
 • Si ets empresa i NOMÉS en el cas que sol·licitis l'ajornament de factures:
  • Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (model A008) que indiqui el nombre anual mitjà de treballadors o un document equivalent.
  • Balanç anual i compte de pèrdues i guanys de l'últim exercici tancat, amb acreditació de l'aprovació per part de l'òrgan competent i, si escau, dipòsit en el registre mercantil. En cas de no estar obligat a presentar comptes anuals, adjuntar declaracions d'IVA i IRPF. En el cas d'empreses de nova constitució (que encara no hagin presentat els primers comptes), declaració jurada de l'administrador de l'empresa amb l'estat de comptes en la data de la sol·licitud. 
 • Només per a reduccions de potència: si ara mateix tens fins a 15 kW de potència, al correu electrònic hauràs d’indicar a quina potència vols baixar, incloent-hi fins al primer decimal. Si tens més de 15 kW, has de proporcionar per ordre la potència per a punta, pla i vall (recorda mantenir sempre una potència igual o superior a 15 kW en període vall).

Per enviar-nos la teva sol·licitud fes clic al botó següent. T’hi apareixerà un formulari. Tria Tipus: Petició, Categoria: Ajuda COVID-19 Negocis i en l’Assumpte selecciona la facilitat per la qual estàs interessat.

Si ho prefereixes, també pots enviar-nos la sol·licitud a les adreces de correu següents:

Pel mateix motiu, seran considerats clients vulnerables, i per tant beneficiaris del Bo Social, els treballadors autònoms que s'hagin vist obligats a cessar de la seva activitat o que hagin reduït la seva facturació en un 75 %: