Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
 • CAT
 • EN
 • ES

Endesa - Llum, gas, persones

Extensió de les mesures d'ajuda del nou bo social

Els treballadors en situació d'atur, ERTO o empresaris amb jornada reduïda per a la cura d'un familiar podran ampliar l'ajuda del bo social fins al 31 de desembre.

A causa de la situació econòmica provocada per la COVID-19, s'ha creat una nova categoria de consumidor vulnerable amb dret a percebre el bo social. Amb l'RDL 2/2022 del 22 de febrer el Govern prorroga el dret al bo social d'aquests col·lectius fins al 31 de desembre de 2022.

 • De manera general: es mantenen els requisits generals per sol·licitar el bo social. També s'incrementarà el descompte del bo social elèctric, que passarà del 25 % actual al 60 % en el cas dels consumidors vulnerables i del 40 % al 70 % en el cas dels vulnerables severs, fins al 31 de desembre de 2022.
 • Amb motiu de la COVID-19: aquelles persones que es trobin en alguna de les noves situacions per accedir al bo social poden sol·licitar-lo a través d'aquest formulari d'Energía XXI.
  Un cop emplenat, pots enviar-nos-lo juntament amb la resta de la documentació necessària a l'adreça de correu electrònic següent: bonosocial@energiaxxi.com.

Si se'ls concedeix el bo social, aquests nous consumidors vulnerables la situació econòmica dels quals hagi estat afectada per la COVID-19 tindran un descompte del 60 % en la factura (fins a un màxim de consum establert).

Qui pot sol·licitar el nou Bo Social?

Cal que el titular del punt de subministrament (o membres de la seva unitat de convivència) estiguin en alguna d'aquestes tres situacions:

 • Atur.
 • Expedient temporal de regulació d'ocupació (ERTO).
 • En cas de ser empresari, haver vist reduïda la jornada per motiu de cures o altres circumstàncies similars que comportin una pèrdua substancial d'ingressos.

El titular del punt de subministrament ha de ser una persona física en el seu domicili habitual i tenir contractada la tarifa PVPC. Si et cal fer un canvi de titular, o de comercialitzadora, el pots fer enviant-nos el document següent a l'adreça de correu electrònic bonosocial@energiaxxi.com.

Quins són els requisits per al nou Bo Social?

Cal complir uns requisits de renda. En el mes anterior al moment de presentar la sol·licitud, els ingressos dels membres de la unitat de convivència han d'estar en els llindars següents:

LLINDARS DE RENDA PER A BO SOCIAL COVID-19
Classe d'unitat de convivència Ingressos d'unitat de convivència en el mes previ a la sol·licitud de Bo Social Circumstàncies especials
Sense menors a càrrec / No forma part d'unitat de convivència. 1,5 x IPREM (14 pagues) mensual. 2 x IPREM (14 pagues) mensual.
1 menor a càrrec. 2 x IPREM (14 pagues) mensual. 2,5 x IPREM (14 pagues) mensual.
2 menors a càrrec. 2,5 x IPREM (14 pagues) mensual. 3 x IPREM (14 pagues) mensual.
VALOR IPREM
IPREM 14 PAGUES (ANY 2022) 8.106,28 €

Des de quan s'apliquen aquestes mesures?

Des de l'1 de novembre del 2021.

Les persones que compleixin els requisits detallats més amunt i sol·licitin el Bo Social es consideraran vulnerables i obtindran un descompte del 60 % en la factura de la llum.

Fins quan s'apliquen aquestes mesures?

Els descomptes del bo social sota aquests supòsits finalitzen de manera general el proper 31 de desembre de 2022. A partir d'aquell moment, tots els afectats podran demanar el bo social, però només d'acord amb els requisits habituals.

En particular, quan un beneficiari deixi de complir els requisits finalitzarà el seu dret a percebre el bo social. Quan això passi, haurà de comunicar-ho a la seva comercialitzadora en un termini màxim d'un mes a través de l'adreça de correu electrònic següent: bonosocial@energiaxxi.com.

Quina documentació necessitaràs per sol·licitar-lo?

En aquest gràfic pots veure els documents que necessitaràs i on aconseguir-los:

Documentació necessària per demanar el Bo Social
Document Quan es requereix? On aconseguir-lo?
Formulari de sol·licitud i declaració responsable (document únic) del Bo Social per a col·lectius en situació de vulnerabilitat econòmica, segons la disposició sisena del RDL 30/2020. És obligatori presentar aquest document
Fotocòpia del NIF o NIE del titular del punt de llum i de tots els membres de la unitat de convivència (inclosos els majors de 14 anys amb capacitat d'obrar i els menors de 14 anys que en tinguin). És obligatori presentar aquest document
 • Registre Civil
 • Autoritat competent
Llibre de família en el cas que el titular formi part d'una unitat de convivència. És obligatori presentar aquest document
 • Registre Civil
 • Autoritat competent
Certificat d'empadronament en vigor, individual o conjunt, del titular del punt de subministrament o de tots els membres de la unitat de convivència. És obligatori presentar aquest document
 • Oficines d'Atenció a la Ciutadania
 • Ajuntaments
Certificat expedit per l'entitat gestora de les prestacions. Només desocupats
 • SEPE
Certificat que acrediti el cessament d'activitat de treballadors per compte propi sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat. Només treballadors per compte propi
 • Agència Estatal de l'Administració Tributària
 • Òrgan competent de la comunitat autònoma
Formulari de sol·licitud i declaració responsable (document únic) del Bo Social per a col·lectius en situació de vulnerabilitat econòmica, segons la disposició sisena del RDL 30/2020.
És obligatori presentar aquest document
Fotocòpia del NIF o NIE del titular del punt de llum i de tots els membres de la unitat de convivència (inclosos els majors de 14 anys amb capacitat d'obrar i els menors de 14 anys que en tinguin).
És obligatori presentar aquest document
 • Registre Civil
 • Autoritat competent
Llibre de família en el cas que el titular formi part d'una unitat de convivència.
És obligatori presentar aquest document
 • Registre Civil
 • Autoritat competent
Certificat d'empadronament en vigor, individual o conjunt, del titular del punt de subministrament o de tots els membres de la unitat de convivència.
És obligatori presentar aquest document
 • Oficines d'Atenció a la Ciutadania
 • Ajuntaments
Certificat expedit per l'entitat gestora de les prestacions.
Només desocupats
 • SEPE
Certificat que acrediti el cessament d'activitat de treballadors per compte propi sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat.
Només treballadors per compte propi
 • Agència Estatal de l'Administració Tributària
 • Òrgan competent de la comunitat autònoma

Per agilitar els tràmits, et recomanem que ens enviïs una còpia de la teva última factura d'electricitat. A més, si no ets titular del punt de subministrament, recorda que també has d’incloure l'autorització per gestionar el canvi. La pots descarregar aquí:

Quins són els límits a l'consum?

El descompte està subjecte a un límit en el consum d'energia, superat el qual s'aplicarà la tarifa PVPC sense descompte:

 • Consumidors sense menors a càrrec: 1.380 kWh a l'any.
 • Consumidors amb un menor a càrrec: 1.932 kWh a l'any.
 • Consumidors amb dos menors a càrrec: 2.346 kWh a l'any.

Com pots presentar la sol·licitud?

1. Assegura't que disposis de tots els documents necessaris i que els que tenen data de caducitat estiguin en vigor.

2. Emplena i signa el formulari de sol·licitud i declaració responsable (document únic).

3. Presenta la documentació enviant-la a l’adreça següent: bonosocial@energiaxxi.com.

Quan sabràs si se t'ha aprovat el descompte?

1. Rebràs una notificació per correu electrònic indicant que hem rebut la teva sol·licitud de Bo Social.

2. T'informarem del resultat en un termini aproximat de 5 dies laborables des d’aquesta notificació.

Recordatori important

T'informem que el RDL 30/2020, en la disposició addicional setena, indica expressament el següent:

Disposició addicional setena. Conseqüències de l'aplicació indeguda del dret a percebre el bo social per part de determinats col·lectius en situació de vulnerabilitat econòmica.

1. El titular del contracte de subministrament que s'hagi beneficiat del dret a percebre el bo social per part de determinats col·lectius en situació de vulnerabilitat econòmica sense reunir els requisits que preveu l'apartat 2 de la disposició addicional sisena, és responsable dels danys i perjudicis que s'hagin pogut produir, i també n'és de totes les despeses generades per l'aplicació d'aquestes mesures excepcionals, sens perjudici de les responsabilitats d'un altre ordre a què la seva conducta pugui donar lloc.