CONTRACTACIÓ

TUR de Ahorro Vecinal

Hola Gràcies per a la teva sol·licitud!

Hem registrat la teva sol·licitud de la Tarifa TUR de Ahorro Vecinal amb data i número

Formulari de consulta

Per poder finalitzar la contractació necessitem que ens enviïs alguna documentació addicional.
Si no en disposes ara, no et preocupis perquè més endavant ens la podràs enviar.
Adjunta els documents i envia'ls aquí:

(Valid files .pdf, .png, .jpg, or .jpeg)

Declaració responsable

Perquè puguis adjuntar la documentació, necessitem que primer l'emplenis i després la signis. Pots descarregar-la des d'aquí

check Document adjunt
Declaració responsable en la qual se certifiqui el compliment de les condicions i els requisits establerts, incloent-hi els requisits d'estar al corrent de pagament, i si escau de disposar de comptadors individuals o repartidors de cost
Informe de la inspecció d'eficiència energètica (amb resultat positiu)
check Document adjunt
Informe de la inspecció d'eficiència energètica amb resultat positiu (inspecció regulada a l'article 31 de l'RD 1027/2007)

Documentació opcional:
En cas de no disposar de comptadors:
Acord de la junta de propietaris d'instal·lació dels comptadors o repartidors de costos

Data límit per aportar-la: 30/09/2023

check Document adjunt
Acord de la junta de propietaris en virtut del qual s'hagi aprovat la instal·lació dels comptadors o repartidors de costos abans del 30 de setembre del 2023
Informe d'inviabilitat tècnica

La meva comunitat n'està eximida

check Document adjunt
Si la comunitat està eximida d'instal·lar comptadors o repartidors de costos per inviabilitat tècnica cal aportar l'informe d'inviabilitat tècnica, expedit en els termes disposats a l'article 4 de l'RD 736/2020.
Última factura
check Document adjunt
Autorització de la Direcció General de Política Energètica i Mines

Només aplica a RL.9, RL.10 i RL.11

check Document adjunt
En el cas de consumidors amb grup tarifari RL.9 a RL.11: autorització emesa per la DGPEM que certifiqui que el subministrament de gas natural es destina exclusivament a usos de calefacció i aigua calenta sanitària d'habitatges d'ús residencial.

Número de comanda

Adreça:

Quins són els propers passos?

  • Hem rebut la vostra sol·licitud.

  • Gestionarem la vostra sol·licitud i us enviarem la documentació el més aviat possible.

  • Revisem totes les dades i, si és necessària alguna documentació addicional ens posarem en contacte amb vosaltres .