Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
 • CAT
 • EN
 • ES

Endesa - Llum, gas, persones

PVPC Tarifa Regulada

Què és la tarifa PVPC?

La tarifa regulada PVPC (o preu voluntari per al petit consumidor) és la tarifa elèctrica regulada pel Govern espanyol que determina el preu de la llum per a tots els consumidors del mercat regulat. Aquest preu canvia d'hora a hora segons l'evolució del mercat elèctric, per la qual cosa mai no serà igual en les factures i no és possible conèixer-lo per endavant.

Qui pot contractar la tarifa PVPC?

Els consumidors connectats en baixa tensió i amb una potència contractada igual o inferior a 10 kW, i, a partir de l'1 de gener del 2024, només si són persones físiques o microempreses.

La tarifa PVPC només es pot contractar amb una de les comercialitzadores de referència autoritzades pel Govern.

Veure les condicions de contractació de la tarifa PVPC amb EXXI

Com funciona la tarifa PVPC?

La tarifa PVPC és una tarifa de preu variable i amb discriminació horària, és a dir, el preu del kWh canvia cada hora de cada dia, ja que el seu preu està sotmès a l'oferta i la demanda que hi ha entre les companyies generadores d'energia i les companyies comercialitzadores que venen aquesta energia al consumidor.

Només pot ser contractada per habitatges amb una potència igual o inferior a 10 kW i únicament l'ofereixen les comercialitzadores de referència autoritzades pel Ministeri d'Indústria.

Per accedir al bo social és imprescindible tenir contractada la tarifa PVPC.

Com s'estableix el preu de la tarifa PVPC?

El preu de la tarifa PVPC es calcula d'acord amb el que estableix l'RD 216/2014 i es pot consultar al web de REE. Inclou els conceptes següents:

Potència contractada

 • Hores punta (les menys barates): entre les 8 del matí i la mitjanit.
 • Hores vall (les més barates): entre la mitjanit i les 8 del matí, així com les 24 hores durant els caps de setmana i festius nacionals.

Energia consumida

 • El cost de l'energia, que varia d'hora a hora ja que depèn del preu de l'energia en el mercat energètic diari. A partir de l'1 de gener del 2024, el cost de l'energia també dependrà del preu de l'energia en els mercats a termini.
 • Els peatges d accés a la xarxa i els càrrecs regulats, que corresponen al cost de les xarxes de transport i distribució, i al cost dels càrrecs regulats establerts pel Govern espanyol. Els preus dels peatges i els càrrecs que apliquen al PVPC (peatge 2.0TD i segment 1 de càrrecs) estan definits per a les franges horàries següents:
  • Hores punta (les menys barates): de dilluns a divendres entre les 10.00 i les 14.00 i entre les 18.00 i les 22.00.
  • Hores plana (preu moderat): de dilluns a divendres entre les 8.00 i les 10.00, entre les 14.00 i les 18.00 i entre les 22.00 i la mitjanit.
  • Hores vall (les més barates): entre la mitjanit i les 8 del matí, així com les 24 hores durant els caps de setmana i festius nacionals.
 • Els costos de comercialització regulats, entre els quals s'inclou en concepte del "finançament del bo social", que es factura en una línia separada.

Contractar la tarifa regulada PVPC

Contractar

-->

Clients amb Bo Social

El bo social suposa un descompte del 65 % o del 80 % sobre el PVPC i està disponible per al subministrament a l'habitatge habitual dels consumidors domèstics (persones físiques) que tinguin contractat el PVPC i compleixin els requisits establerts.

Quins són els preus regulats?

Els preus de la tarifa regulada per als clients amb contracte en una comercialitzadora de referència estan reflectits al Reial decret 216/2014 de 28 de març.

Preu Voluntari Petit Consumidor (PVPC)

Aquest preu el calcula Red Eléctrica de España (REE) de manera diària en funció de:

 • El cost de l'energia: el preu de produir electricitat.
 • Els peatges d'accés: fixats pel Govern per al transport de l'energia i els càrrecs associats a la manutenció de la xarxa elèctrica.
 • Els impostos: l'impost especial sobre l'electricitat (IEE) i l'IVA.

El preu de la llum pot canviar cada hora, segons evolucioni el mercat elèctric, i és per això que no serà igual a les teves factures i no es pot conèixer amb antelació. REE publica el perfil de consumidor mitjà al seu web: Red Eléctrica Española.

Veure condicions de contractació

Tarifa PVPC per a comunitats de veïns

Els punts de subministrament corresponents als elements comuns d'una comunitat de veïns es podran beneficiar del preu voluntari per al petit consumidor (PVPC) quan contractin amb una comercialitzadora de referència i es connectin a tensions no superiors a 1 kilovolt i la seva potència contractada sigui menor o igual a 10 quilowatts, sense que hagin de realitzar cap acreditació addicional.

Per fer-ho, les comunitats de veïns hauran d'identificar-se amb el seu corresponent CIF, amb la lletra H (específic per a les comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal) i actuar a través de la seva representació legal, ostentada pel seu president.

Tarifa PVPC per a microempreses

La nova legislació indica que les microempreses amb una potència elèctrica contractada inferior a 10 kW podran acollir-se i accedir a la tarifa regulada (PVPC).

Contractar la tarifa regulada PVPC

Contractar