Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
 • CAT
 • EN
 • ES

Endesa - Llum, gas, persones

TUR de gas per a les comunitats de propietaris

A partir del 19 d'octubre del 2022 les comunitats de veïns amb caldera central de gas poden contractar una tarifa regulada amb preus molt competitius. Te n'expliquem cada detall.

L'RDL 18/2022 introdueix mesures de reforç per protegir els consumidors d'energia i reduir el consum de gas natural. A la pràctica, això es tradueix en una nova tarifa de gas especialment avantatjosa per a les comunitats de veïns que tenen caldera central.

Qui se'n pot beneficiar?

 • Comunitats de propietaris d'habitatges d'ús residencial, agrupacions de comunitats o empreses de serveis energètics que prestin servei a aquestes comunitats.
 • Consum superior a 50.000 kWh/any (tarifes d'accés RL.4 o superiors).
 • Fins al 31 de desembre del 2023.

Requisits que cal complir

 • 1. Un consum anual de gas superior a 50.000 kWh (per a la tarifa RL.9 o superior és necessària una sol·licitud d'autorització a la Direcció General de Política Energètica i Mines).
 • 2. Estar al corrent del pagament de totes les obligacions econòmiques contretes amb la comercialitzadora actual.
 • 3. Tenir comptadors individuals o repartidors abans del 30 de setembre del 2023. En cas d'incompliment, a partir de l'1 d'octubre del 2023 s'aplicarà una penalització del 25 % del terme variable a tot el consum afectat, llevat que es trobin eximides per inviabilitat tècnica d'acord amb l'RD 736/2020.
 • 4. Haver realitzat, en termini, la inspecció d'eficiència energètica de la caldera amb resultat positiu.

Qui pot sol·licitar-la?

 • El president de la comunitat.
 • Un representant de la comunitat autoritzat per utilitzar el certificat digital de la comunitat de propietaris.
 • Persona responsable de l'empresa de serveis energètics que presti serveis a la comunitat.

Documentación necesaria

 • Declaració responsable a la qual se certifiqui el compliment de les condicions i els requisits.
 • Informació relativa a la instal·lació de comptadors individuals o repartidors de cost:
  • En cas d'estar instal·lats, caldrà que consti a la declaració responsable per part del sol·licitant.
  • En cas contrari, acord de la junta de propietaris en virtut de la qual s'hagi aprovat la instal·lació dels comptadors o repartidors de costos esmentats abans del 30 de setembre del 2023 o, si de cas hi manca, informe d'inviabilitat tècnica de la instal·lació dels comptadors o repartidors de costos.
 • Informe de la inspecció d'eficiència energètica amb resultat positiu.
 • Autorització de la Direcció General de Política Energètica i Mines (només RL.9 o superiors).

A quina comercialitzadora m'he d'adreçar?

La sol·licitud de la nova tarifa d'últim recurs s'haurà d'adreçar a la comercialitzadora d'últim recurs (CUR) d'acord amb l'ordre següent:

 • a) En primer lloc, s'haurà d'adreçar a la CUR que pertanyi al grup empresarial de la comercialitzadora que actualment duu a terme el subministrament,
 • b) Si de cas hi manca, a la CUR del grup empresarial de la distribuïdora propietària de la xarxa a la qual estan connectats,
 • c) En darrer lloc, a la CUR amb més quota de mercat a la comunitat autònoma a la qual s'ubiqui la comunitat de propietaris.

Tarifes i preus

Tarifes i preus (no inclouen impostos)
  Tarifa
Terme fix
[(€/client)/mes]
Terme variable
(cts/kWh)
Aplicat al consum menor o igual a la mitjana històrica Aplicat al consum superior a la mitjana històrica
RL.4 50.000 kWh/any < consum ≤ 300.000 kWh/any 58,48 8,065242 10,081553
RL.5 300.000 kWh/any < consum ≤ 1.500.000 kWh/any 164,82 7,969678 9,962098
RL.6 1.500.000 kWh/any < consum ≤ 5.000.000 kWh/any 1.143,93 7,274916 9,093645
RL.7 5.000.000 kWh/any < consum ≤ 15.000.000 kWh/any 3.189,46 6,939025 8,673781
RL.8 15.000.000 kWh/any < consum ≤ 50.000.000 kWh/any 6.937,62 6,912603 8,640754
RL.9 50.000.000 kWh/any < consum ≤ 150.000.000 kWh/any 10.990,99 6,894381 8,617977
RL.10 150.000.000 kWh/any < consum ≤ 500.000.000 kWh/any 27.292,74 6,886586 8,608233
RL.11 consum > 50.000.000 kWh/any 258.779,70 6,857229 8,571536

Mitjana històrica: Mitjana dels darrers 5 anys del mateix període de facturació.

Si no és un cas d'inviabilitat tècnica degudament acreditada i abans de l'1 d'octubre del 2023 no es remet a la CUR el certificat d'instal·lació dels comptadors individuals de calefacció/repartidors de cost, el terme variable aplicat s'incrementarà en un 25 % per a tot el consum i des que va començar a aplicar-se aquesta tarifa.

Contractar la TUR per a comunitats de veïns

Truca'ns al 900 920 955 o, contacta amb nosaltres de forma online:

Contractar online