Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
 • CAT
 • EN
 • ES

Endesa - Llum, gas, persones

TUR de gas per a les comunitats de propietaris

La tarifa regulada TUR de gas per a les comunitats de veïns que tenen caldera central (RDL 18/2022), ha estat prorrogada sota determinades condicions fins al 30 de juny de 2024 (RDL 8/2023).

Qui se'n pot beneficiar?

 • Comunitats de propietaris d'habitatges d'ús residencial, agrupacions de comunitats o empreses de serveis energètics que prestin servei a aquestes comunitats.
 • Consum superior a 50.000 kWh/any (tarifes d'accés RL.4 o superiors).

Requisits i condicions a partir de l'1 de gener de 2024

La TUR de gas de comunitats de propietaris ha estat prorrogada des de l'1 de gener fins al 30 de juny de 2024 per als consumidors que compleixin els següents requisits:

 • Haver estat acollits a aquesta tarifa en algun moment entre el 30 de setembre de 2023 i el 31 de desembre de 2023.
 • Complir una de les següents condicions pel que fa als comptadors individuals de calefacció o repartidors de cost, i haver-ho acreditat segons el que estigui establert reglamentàriament:

  - Estar exempts de l'obligació d'instal·lar aquests comptadors (RD 736/2020)

  - Tenir els comptadors instal·lats.

  - Si no estan exempts i no els tenen instal·lats, haver remès abans del 15 de novembre de 2023 la Declaració Responsable al·legant dificultats tècniques o administratives per a la seva instal·lació (Disposició Addicional Tercera de l'Ordre TED/1072/2023).

Si es compleixen els requisits anteriors, què cal fer per acollir-se a aquesta pròrroga?

 • Si a 31 de desembre de 2023 la comunitat de propietaris tenia contractada la TUR de gas de comunitats de propietaris: No ha de fer res, la pròrroga li aplica automàticament a partir de l'1 de gener de 2024.
 • Si per contra a 31 de desembre de 2023 la comunitat de propietaris ja tenia contractat el subministrament amb una comercialitzadora en mercat lliure: podrà rescindir el contracte amb la comercialitzadora lliure (la comercialitzadora no li aplicarà cap penalització si la rescissió es produeix abans del 15 de gener de 2024) i acollir-se a la pròrroga, per a la qual cosa haurà de remetre'ns la corresponent sol·licitud.

Comptadors individuals de calefacció o repartidors de cost

Les comunitats de propietaris que haguessin remès la Declaració Responsable al·legant dificultats tècniques o administratives per a la instal·lació, tenen termini fins al 30 de setembre de 2024 per acreditar la instal·lació dels comptadors individuals de calefacció o repartidors de costos. 

Per realitzar aquesta acreditació, han d'enviar a la bústia gas@energiaxxi.com el corresponent certificat d'instal·lació, així com la declaració responsable relativa al l'esmentat certificat. Si arribat el 30 de setembre de 2024 no hem rebut aquesta documentació, procedirem a refacturar tot el consum acollit a la tarifa amb un recàrrec del 25 % sobre el terme variable per a tot el consum (Article 2 del RDL 18/2022).

A les comunitats de propietaris no exemptes que no haguessin acreditat la instal·lació dels comptadors i que no haguessin remès la Declaració Responsable al·legant dificultats tècniques o administratives per a la instal·lació, se'ls refacturarà tot el consum acollit a la tarifa amb un recàrrec del 25% sobre el terme variable per a tot el consum (Article 2 del RDL 18/2022).

Preus

Preus aplicables a partir de l'1/01/2024 publicats a la Resolució de 28 de desembre de 2023.

Tarifes i preus (no inclouen impostos)
  Tarifa
Terme fix
[(€/client)/mes]
Terme variable
(cts/kWh)
Aplicat al consum menor o igual a la mitjana històrica Aplicat al consum superior a la mitjana històrica
RL.4 50.000 kWh/any < consum ≤ 300.000 kWh/any 42,70 4,828987 6,036234
RL.5 300.000 kWh/any < consum ≤ 1.500.000 kWh/any 160,39 4,735864 5,919830
RL.6 1.500.000 kWh/any < consum ≤ 5.000.000 kWh/any 924,30 4,117060 5,146325
RL.7 5.000.000 kWh/any < consum ≤ 15.000.000 kWh/any 2.845,16 3,713936 4,642420
RL.8 15.000.000 kWh/any < consum ≤ 50.000.000 kWh/any 4.721,48 3,691343 4,614179
RL.9 50.000.000 kWh/any < consum ≤ 150.000.000 kWh/any 8.099,56 3,670169 4,587711
RL.10 150.000.000 kWh/any < consum ≤ 500.000.000 kWh/any 19.759,43 3,661557 4,576946
RL.11 consum > 50.000.000 kWh/any 149.120,18 3,631670 4,539588

Mitjana històrica: Mitjana dels darrers 5 anys del mateix període de facturació.

Fi de la TUR de gas per a comunitats de propietaris

Aquesta pròrroga de la tarifa aplica fins al 30 de juny de 2024, moment a partir del qual la comunitat de propietaris ha de contractar el subministrament amb una comercialitzadora de mercat lliure. En cas contrari s'aplicarà la tarifa transitòria que implica un recàrrec del 20 % en el cost de l'energia (Disposició Addicional Quarta de l'Ordre TED/1286/2020).

Pots consultar el llistat de comercialitzadores del mercat lliure al web de la CNMC https://sede.cnmc.gob.es/listado/censo/4.

Contractar la TUR per a comunitats de veïns

Truca'ns al 900 920 955 o, contacta amb nosaltres de forma online:

Contractar online