Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
 • CAT
 • EN
 • ES

Endesa - Llum, gas, persones

%>

Accessibilitat

El nostre web, ara més accessible

Segell AENOR producte certificat. Accessibilitat TIC

Aquest web s'ha dissenyat i programat seguint les tècniques i directrius d'accessibilitat internacional, que fan possible el seu ús per tota mena d'usuaris, inclosos els que pateixen algun tipus de discapacitat.

 

Entre els punts que s'han tingut en compte en l'àmbit de l'accessibilitat del site, destaquem els següents:

 • De la destinació dels enllaços o hipervincles: els enllaços ofereixen detalls de la funció o la destinació de l'hipervincle i la informació es mostrarà en una finestra nova.
 • Jerarquització dels continguts: les pàgines estan estructurades amb encapçalaments, es jerarquitzen els continguts i es facilita la seva comprensió.
 • Ajudes tècniques per a la lectura de taules de dades: les taules de dades tenen identificadors de capçaleres i altres ajudes tècniques per facilitar la interpretació de les dades pels lectors de pantalla.
 • Escalat en pantalla dels elements del portal: Permet la selecció de la mida de les fonts per fer més fàcil la lectura en pantalla i aplica un escalat a la pantalla del site i tots els seus elements.
 • Degradació correcta del site sense full d'estils: en cas que l'usuari accedeixi al portal a través d'un navegador que no suporti CSS, el marcatge estructural permet la correcta visualització de tots els continguts.

Jerarquització de la informació/Capçaleres

Les pàgines estan estructurades amb encapçalaments que jerarquitzen els continguts i faciliten la comprensió.

Tecnologia aplicada

 • Compliment de les normes WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) del W3C (World Wide Web Consortium), en el seu nivell AA. Pautes de Contingut Accessible a Web 1.0 Segell de validació de nivell Doble-A de Conformitat amb les Directrius d'Accessibilitat per al Contingut Web 1.0.
 • La presentació es basa en la Recomanació del W3C sobre els fulls d'estil en cascada, nivell 2 (CSS2). S'ha fet servir l'estàndard recomanat en l'ús de codi HTML verificant les recomanacions HTML 4.01 Transitional.
 • S'ha fet servir l'estàndard recomanat en l'ús de codi HTML verificant les recomanacions HTML 4.01 Transitional.

Navegadors que no suporten CSS

En cas que l'usuari accedeixi al portal a través d'un navegador que no suporti CSS, el marcatge estructural permet la correcta visualització de tots els continguts.

Taules de dades

Les taules de dades tenen identificadors de capçaleres i altres ajudes tècniques per facilitar la interpretació de les dades pels lectors de pantalla (etiquetatge thead, tbody, th, td i atributs id per identificar les capçaleres).

Enllaços

Els enllaços del portal incorporen un aclariment sobre la seva destinació i aporten informació sobre si es desplegaran a una nova finestra.

Escalat en pantalla i selecció de la mida de la font

Permet la selecció de la mida de les fonts per fer més fàcil la lectura en pantalla i aplica un escalat a la pantalla del site i tots els seus elements.

Excepcions

Encara que gran part dels continguts d'Energía XXI són accessibles, actualment pots trobar dificultats d'accés en algunes àrees del nostre portal, que seran accessibles en un futur pròxim:

 • L'Oficina Online (incloent-hi la demostració).
 • Els documents en format PDF anteriors al 20 de març del 2007.

Aquestes dificultats se solucionaran properament.

Compatibilitat amb navegadors

En general, Energía XXI és compatible amb la versió actual i les principals versions anteriors de Chrome, Firefox, Internet Explorer i Safari.