Peatges del gas al mercat regulat

A partir de l'1 d'octubre de 2021, les tarifes del gas experimenten alguns canvis en la part dels peatges i les tarifes d'accés. T'ho expliquem tot perquè sàpigues com repercuteixen aquests canvis en la teva factura del gas d'Energía XXI.

A l'octubre del 2021 va entrar en vigor la nova normativa(1) sobre els peatges d'accés al gas i altres conceptes regulats, aprovada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) juntament amb el Govern i que afecta tots els consumidors de gas natural del mercat regulat espanyol.

 

Canvis en la factura del gas del mercat regulat

A partir de l'1 d'octubre de 2021 hi ha principalment dos canvis en la factura del gas natural del mercat regulat: el nom de la tarifa d'accés o peatge i el càlcul dels imports fixos i variables.

 

1. Canvia el nom de la tarifa d'accés al gas

Tal com va passar amb els canvis en els peatges de la llum, que també van afectar les factures de la llum del mercat regulat, la nova regulació venia acompanyada d'un canvi en el nom dels grups tarifaris del gas.

A partir de l'1 d'octubre del 2021, a la factura del gas d'Energía XXI pots consultar el teu nou peatge del gas. A l'apartat "Dades del contracte" - "Peatges de transport i distribució" s'indica la nova tarifa d'accés al gas del mercat regulat que et correspon:

Peatges que canvie Nous peatges del gas Franges de consum anual de gas
Fins al 30/09/2021 Des del 01/10/2021 Consum anual (Ca)
3.1 RL.1 Ca ≤ 5000 kWh
3.2* RL.2 5.000 < Ca ≤ 15.000 kWh
3.2* RL.3 15.000 < Ca ≤ 50.000 kWh

* La tarifa 3.2 es divideix en dues noves tarifes d'accés al gas, RL.1 i RL.2, en funció de la franja de consum anual de gas que tinguis.

 

En tots els casos, es tracta de peatges per a subministraments domèstics amb pressions inferiors a 4 bars i consums inferiors o iguals a 50.000 kWh l'any. Les tarifes regulades de gas només es poden contractar en aquests tres casos. Per a consums més grans o pressions de gas superiors hauríem de recórrer a tarifes fora del mercat regulat.

 

2. S'ha modificat el càlcul dels imports fix i variable

Les tarifes d'accés tenen dos components que afecten la factura del gas:

  • Terme fix: el cost d'aquest peatge depèn de la franja de consum anual en què ens trobem i té un preu en € per client i mes.
  • Terme variable: el preu del terme variable depèn del consum de l'últim mes o període de facturació i té un cost en € per kWh consumits.

Pago més en la factura del gas amb els nous peatges?

S'espera, en termes generals, que amb la normativa vigent s'observi una disminució del que paguem pels peatges en les factures del gas del mercat regulat.

Amb l'actual regulació, en general, s'apuja l'import del terme fix i s'abaixa l'import del terme variable, la qual cosa pot generar un estalvi en els clients de gas per a ús domèstic. Ara bé, l'impacte podria variar i dependrà de cada cas en particular.

 

Canvis en l'any del gas o cicle gasístic

La revisió del consum anual de gas per a cada consumidor (o punt de subministrament) es fa un cop l'any i serveix per calcular quina és la teva franja de consum anual i determinar quins peatges del gas hauràs de pagar durant el cicle següent.

Prèviament, l'any del gas o cicle gasístic coincidia amb l'any natural; és a dir, de l'1 de gener al 31 de desembre. Per evitar que amb els canvis en les regulacions coincideixin dos tipus de peatges del gas simultàniament, amb la nova normativa l'any del gas comença l'1 d'octubre i s'acaba el 30 de setembre de l'any següent.

 

Com m'afecta el canvi del cicle del gas en la factura?

Com que els comptadors del gas encara es comproven manualment i de manera presencial, només és possible conèixer el teu consum real quan la companyia distribuïdora revisa els comptadors i ens en comunica les dades.

Així és com tenim constància del teu consum real de gas mensual i anual. Cada mes se'ns comunica el teu consum de gas per tal que et puguem emetre la factura corresponent al període de facturació. A més, amb caràcter anual es revisa el consum total per adaptar correctament el peatge que et correspon abonar.

Amb la nova normativa aquest càlcul passa a fer-se a l'octubre, en comptes del gener, cosa que pot afectar la teva factura del gas els mesos següents, en què s'actualitzaran els peatges si hi ha hagut un canvi en la franja de consum anual.

 

Altres canvis en la teva factura del gas d'Energía XXI

Amb la nova regulació dels peatges o tarifes d'accés també veuràs que apareix a la factura del gas un nou terme anomenat càrrecs del sistema gasista.

Anteriorment, tots aquests costos estaven inclosos en els peatges d'accés o tarifes d'accés al gas del mercat regulat. No obstant això, en compliment de la normativa de la UE, reflectida en el Reglament 2017/460 de la Comissió Europea, a partir de l'1 d'octubre de 2021 es mostraran desglossats els peatges i càrrecs segons a què es destini cada import.

 

Diferències entre peatges i càrrecs en la teva factura del gas d'Energía XXI

Tant els peatges com els càrrecs del gas tenen la finalitat de finançar el manteniment de tota la xarxa espanyola de gas natural canalitzat. No obstant això, es diferencien els càrrecs i els peatges segons a què es destini l'import recaptat.

Peatges del gas:

  • Tarifes d'accés a la xarxa de transport i xarxes locals del gas: destinades al manteniment i la renovació del sistema de canalització, gasoductes i connexions exteriors.
  • Cànon d'accés als magatzems subterranis de gas natural: retribució pels dipòsits de gas subterranis que garanteixen el subministrament constant de gas als usuaris.
  • Tarifa d'accés a les instal·lacions de regasificació: retribució per les plantes que transformen de manera segura el GNL (gas natural liquat) de nou a estat gasós. Una part del gas que consumim arriba al nostre país en estat líquid i s'ha de regasificar abans de passar a la xarxa general de transport.

Càrrecs del gas:

  • Càrrecs deguts a la taxa de transició ecològica de la CNMC.
  • Càrrecs deguts als desajustos temporals.

Els càrrecs pretenen evitar que es produeixin desajustos entre els costos reals i els ingressos obtinguts per l'ús de les instal·lacions de la xarxa nacional de gas.

Encara que en determinades ocasions els ingressos poden superar les despeses, els càrrecs no són mai negatius (a retornar a l'usuari). En aquest cas, el superàvit es guarda per prevenir possibles desajustos futurs que es produeixin dins de la xarxa nacional de gas.

 

Quan s'han aplicat els canvis en la factura del gas d'Energía XXI?

La factura del gas d'Energía XXI reflecteix els nous càrrecs i peatges establerts per la normativa vigent des de l'1 d'octubre del 2021.

(1) La normativa que va entrar en vigor l'1 d'octubre és: Circular 6/2020, del 22 de juliol, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència i l'Ordre TED/902/2020, del 25 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre ITC/1660/2009, del 22 de juny, per la qual s'estableix la metodologia de càlcul de la tarifa d'últim recurs de gas natural, per adaptar-la a la nova estructura de peatges del sistema gasista.

T Advise D Advise T Facebook D Facebook T Twitter D Twitter T Youtube D Youtube T Messenger D Messenger T Linkedin D Linkedin T Instagram D Instagram T Whatsapp D Whatsapp T Telegram D Telegram T Shared Link D Shared Link T Checkmark Success D Checkmark Success T Chevron Down D Chevron Down Anterior Ir al anterior Siguiente Ir al siguiente T Close D Close T Add D Add T Arrow Increase D Arrow Increase T Arrow Oblique D Arrow Oblique T Arrow Down D Arrow Down T Search D Search T Search 2 (Alternative) D Search 2 (Alternative) T Share D Share T Filter D Filter T Email D Email T Email OutLine D Email OutLine T Phone OutLine D Phone OutLine T Fax Outline D Fax Outline T Print D Print T Play Button D Play Button T User D User T Error D Error T Info D Info T Thumb Up Outline D Thumb Up Outline T Thumb Up D Thumb Up T Thumb Down Outline D Thumb Down Outline T Thumb Down D Thumb Down T Clock D Clock T Lamp D Lamp T List view D List view T Map view D Map view Icono de teléfono Teléfono T Emergency D Emergency T Pause D Pause T Play D Play T Logout D Logout Icono de teléfono Teléfono Download icon An icon representing a download Chat icon An icon representing a chat
icono ir atrás volver atrás en la navegación icono número 50 ir a producto Tempo Happy 50 Horas icono calendario ir a producto Tempo Happy Día icono empresas ir al segmento de empresas icono de gas ir a catálogo de productos de gas icono sol naciente ir al producto Tempo Verde-Energía Renovable icono hogar ir al segmento de hogares icono 24 horas ir a producto One Luz icono electricidad ir al catálogo de productos de Luz icono electricidad y gas ir al catálogo de productos Luz + Gas icono luna ir al producto One luz Nocturna icono llave inglesa ir a averías y reparaciones icono sol ir al producto Tempo Solar icono reloj ir a los productos Tempo Happy icono reloj 2 horas ir al producto Tempo Happy 2 Horas icono 24 horas ir al producto One Luz icono número 50 ir al producto Tempo Happy 50 Horas icono tendido eléctrico Media Tensión Ver catálogo de productos con consumo eléctrico de 36.000 a 360.000 €/año icono tendido eléctrico Alta Tensión Ver catálogo de productos con consumo eléctrico más de 360.000 €/año icono empresa ir al segmento de empresas icono calendario ir al producto Tempo Happy Día icono Administradores de Fincas ir al segmento de Administradores de Fincas icono DarkSite icono DarkSite icono bombilla ver catálogo de productos con consumo eléctrico menos de 6.000 €/año icono de electricidad y gas ir al catálogo de Productos Luz + Gas icono electricidad ir al catálogo de productos de electricidad icono email contacto de correo electrónico icono fax contacto de fax icono de gas Baja Presión ver catálogo de productos de gas con consumo de menos de 6.000 €/año icono de gas Alta Presión ver catálogo de productos de gas con consumo de 6.000 a 240.000 €/año icono de gas Media Presión ver catálogo de productos de gas con consumo de más de 240.000 €/año icono de gas ir al catálogo de productos de gas icono de Enel ir a la sitio web de enel icono de calentador servicio de mantenimiento del calentador icono mantenimiento del calentador ir al servicio de mantenimiento OKGas Calentador icono hogar ir al segmento de hogares icono olla de presión olla de presión icono llave inglesa ir a averías y reparaciones icono tendido eléctrico Media Tensión ver catálogo de productos de electricidad con consumo de 6.000 a 36.000 €/año icono luna ir al producto One Luz Nocturna icono esfera ir a sitio web personal icono teléfono contacto telefónico icono sol naciente Ir al producto Tempo Verde-Energía Renovable icono panel solar ir a energía solar fotovoltaica icono reloj ir a productos Tempo Happy icono manito solida con pulgar hacia abajo seleccionada la reacción "No me gusta" icono manito con pulgar hacia abajo seleccionar la reacción "No me gusta" icono manito negra con pulgar hacia arriba seleccionada la reacción "Me gusta" icono manito con pulgar hacia arriba seleccionar la reacción "Me gusta"
Añadir otro equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eliminar equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aspiradora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Horno Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavavajillas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Microondas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Plancha Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Punto de recarga vehículo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Radiador eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Secadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Split Aire Acondicionado Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Termo Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tostador Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Vitrocerámica Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Power edit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Map marker Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.