Com afecta el nou IVA de la llum, les llars i les empreses?

El Govern espanyol ha publicat al BOE el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre, pel qual s'aplica una reducció de l'IVA en la llum del 21 % al 10 %.

Com afecten aquests canvis el teu subministrament de llum?

 

Impostos en la factura de la llum:

A partir de l'1 de gener de 2024 està previst que:

  1. L'impost sobre el valor afegit (IVA) canviï al 10 % per a les potències contractades iguals o inferiors a 10 kW, sempre que el preu mitjà del mercat majorista del mes natural anterior a l'últim dia del període de facturació estigui per damunt dels 45 €/MWh*. Aquesta reducció està prevista fins al 31 de desembre del 2024. El preu mitjà de l'electricitat al febrer va ser de 40 €/MWh* i, per tant, les factures el període de facturació de les quals acabi en un dia de març del 2024, portaran l'IVA del 21 %.

    El tipus d'IVA a aplicar, ja sigui reduït (10 %) o general (21 %), pot canviar novament en el transcurs de l'any 2024, depenent de si el preu de l'electricitat es manté per sobre o per sota del llindar establert pel Govern.

    Només en el cas dels consumidors vulnerables severs i vulnerables severs en risc d'exclusió social (subministrats per una comercialitzadora de referència i acollits al bo social corresponent), l'IVA de 2024 serà sempre del 10 % independentment del preu del mercat majorista.

    *Megawatt/hora: l'energia consumida a les llars es mesura en kilowatts per hora (kWh) i en el mercat majorista d'electricitat en megawatts per hora (MWh). Pots consultar l'evolució dels preus de mercat aquí.

  2. El tipus general de l'Impost Especial sobre l'electricitat es redueix al 2,5 % (abans superior al 5 %) durant el primer trimestre. L'IEE de les factures emeses el segon trimestre de 2024 serà del 3,8 % i, posteriorment, tornarà al tipus normal del 5,113 %.

 

Si tinc el bo social, com m'afecten aquests canvis?

Els titulars de contractes d'electricitat que siguin beneficiaris del bo social i tinguin la condició de vulnerable greu o vulnerable greu en risc d'exclusió social segons el que estableix el RD 897/2017, gaudiran d'un IVA del 10 % durant tot el 2024, independentment dels preus del mercat.

Als beneficiaris del bo social que tinguin la condició de vulnerables, així com als beneficiaris del bo social establert per a llars treballadores amb ingressos baixos, se'ls aplicarà l'IVA depenent del preu mitjà del mercat d'acord amb el que s'ha explicat prèviament.

IVA aplicable durant l´any 2024

Potència contractada Preu energia > 45 €/MWh Preu energia ≤ 45 €/MWh
Potència ≤ 10 kW IVA 10% IVA 21%
Potència > 10 kW IVA 21% IVA 21%
Vulnerables severs i
vulnerables severs
en risc d'exclusió social
IVA 10% IVA 10%

La majoria de les llars espanyoles es troben dins d'aquesta rang (≤ 10 kW).

 

A quins conceptes de la factura s'aplica la reducció de l'IVA al 10 %?

Si la teva potència és igual o inferior a 10 kW i es compleix el criteri del preu mitjà del mercat establert a aquest efecte, l'IVA que hauràs de pagar en les factures emeses l'any 2024 serà del 10 % sobre els conceptes de peatges i càrrecs, consum d'energia i lloguer de comptador.

Hi ha altres conceptes a la factura, com ara el dret d'escomesa, el dret d'enganxament, etc. als quals sempre s'aplica el 21 % d'IVA.

Per què s'incrementa el preu de la llum?

El preu de la llum s'incrementa per dues causes principals:

  • La pujada del preu del gas.
  • La pujada de preus dels drets d'emissió de CO2.

Els clients que estan en el mercat regulat tenen el preu de l'electricitat calculat segons el PVPC (preu voluntari al petit consumidor), que es calcula segons el preu que registra el mercat cada dia i cada hora, per la qual cosa es veu afectat per les oscil·lacions d'aquest mercat.

 

Quant dura el nou IVA?

El nou IVA de la llum està previst que s'apliqui fins al 31 de desembre de 2024, sempre que els preus de mercat es mantinguin per sobre dels 45 €/MWh i la potència contractada sigui igual o inferior a 10 kW.

El febrer del 2024, els preus han baixat de la xifra establerta, per la qual cosa l'IVA ha augmentat del 10 % al 21 % original. El tipus d'IVA a aplicar, ja sigui reduït (10 %) o general (21 %), pot canviar novament en el transcurs de l'any 2024 depenent del preu de l'electricitat al mercat majorista.

 

Es veuen afectats també altres subministraments com el gas?

L'IVA del gas, que abans era del 5 %, també canvia al 10 %, però només fins al 31 de març del 2024. A partir d'aquesta data, està previst que l'IVA del gas torni al tipus normal del 21 %.

Si necessites més informació, tenim a la teva disposició la nostra xarxa de canals. A més, ara, si t'ho estimes més, t'atenem des de casa amb el nostre servei de videotrucada, a través del qual agents especialitzats resoldran els teus dubtes amb molt de gust.

T Advise D Advise T Facebook D Facebook T Twitter D Twitter T Youtube D Youtube T Messenger D Messenger T Linkedin D Linkedin T Instagram D Instagram T Whatsapp D Whatsapp T Telegram D Telegram T Shared Link D Shared Link T Checkmark Success D Checkmark Success T Chevron Down D Chevron Down Anterior Ir al anterior Siguiente Ir al siguiente T Close D Close T Add D Add T Arrow Increase D Arrow Increase T Arrow Oblique D Arrow Oblique T Arrow Down D Arrow Down T Search D Search T Search 2 (Alternative) D Search 2 (Alternative) T Share D Share T Filter D Filter T Email D Email T Email OutLine D Email OutLine T Phone OutLine D Phone OutLine T Fax Outline D Fax Outline T Print D Print T Play Button D Play Button T User D User T Error D Error T Info D Info T Thumb Up Outline D Thumb Up Outline T Thumb Up D Thumb Up T Thumb Down Outline D Thumb Down Outline T Thumb Down D Thumb Down T Clock D Clock T Lamp D Lamp T List view D List view T Map view D Map view Icono de teléfono Teléfono T Emergency D Emergency T Pause D Pause T Play D Play T Logout D Logout Icono de teléfono Teléfono Download icon An icon representing a download Chat icon An icon representing a chat
icono ir atrás volver atrás en la navegación icono número 50 ir a producto Tempo Happy 50 Horas icono calendario ir a producto Tempo Happy Día icono empresas ir al segmento de empresas icono de gas ir a catálogo de productos de gas icono sol naciente ir al producto Tempo Verde-Energía Renovable icono hogar ir al segmento de hogares icono 24 horas ir a producto One Luz icono electricidad ir al catálogo de productos de Luz icono electricidad y gas ir al catálogo de productos Luz + Gas icono luna ir al producto One luz Nocturna icono llave inglesa ir a averías y reparaciones icono sol ir al producto Tempo Solar icono reloj ir a los productos Tempo Happy icono reloj 2 horas ir al producto Tempo Happy 2 Horas icono 24 horas ir al producto One Luz icono número 50 ir al producto Tempo Happy 50 Horas icono tendido eléctrico Media Tensión Ver catálogo de productos con consumo eléctrico de 36.000 a 360.000 €/año icono tendido eléctrico Alta Tensión Ver catálogo de productos con consumo eléctrico más de 360.000 €/año icono empresa ir al segmento de empresas icono calendario ir al producto Tempo Happy Día icono Administradores de Fincas ir al segmento de Administradores de Fincas icono DarkSite icono DarkSite icono bombilla ver catálogo de productos con consumo eléctrico menos de 6.000 €/año icono de electricidad y gas ir al catálogo de Productos Luz + Gas icono electricidad ir al catálogo de productos de electricidad icono email contacto de correo electrónico icono fax contacto de fax icono de gas Baja Presión ver catálogo de productos de gas con consumo de menos de 6.000 €/año icono de gas Alta Presión ver catálogo de productos de gas con consumo de 6.000 a 240.000 €/año icono de gas Media Presión ver catálogo de productos de gas con consumo de más de 240.000 €/año icono de gas ir al catálogo de productos de gas icono de Enel ir a la sitio web de enel icono de calentador servicio de mantenimiento del calentador icono mantenimiento del calentador ir al servicio de mantenimiento OKGas Calentador icono hogar ir al segmento de hogares icono olla de presión olla de presión icono llave inglesa ir a averías y reparaciones icono tendido eléctrico Media Tensión ver catálogo de productos de electricidad con consumo de 6.000 a 36.000 €/año icono luna ir al producto One Luz Nocturna icono esfera ir a sitio web personal icono teléfono contacto telefónico icono sol naciente Ir al producto Tempo Verde-Energía Renovable icono panel solar ir a energía solar fotovoltaica icono reloj ir a productos Tempo Happy icono manito solida con pulgar hacia abajo seleccionada la reacción "No me gusta" icono manito con pulgar hacia abajo seleccionar la reacción "No me gusta" icono manito negra con pulgar hacia arriba seleccionada la reacción "Me gusta" icono manito con pulgar hacia arriba seleccionar la reacción "Me gusta"
Añadir otro equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eliminar equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aspiradora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Horno Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavavajillas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Microondas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Plancha Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Punto de recarga vehículo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Radiador eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Secadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Split Aire Acondicionado Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Termo Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tostador Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Vitrocerámica Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Power edit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Map marker Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.