PVPC només per a consumidors domèstics i microempreses

La nova legislació estableix que, en el cas de les persones jurídiques, només les microempreses en baixa tensió amb una potència elèctrica contractada inferior o igual a 10 kW podran acollir-se a la tarifa regulada PVPC (preu voluntari per al petit consumidor).

El Reial decret 446/2023 estableix que, a partir de l'1 de gener del 2024, només podran acollir-se a la tarifa PVPC (preu voluntari per al petit consumidor) els consumidors domèstics i aquelles persones jurídiques que acreditin la seva condició de microempresa.

 

Què són les microempreses?

Es considera microempresa aquella empresa que té menys de 10 persones contractades i el volum de negocis anual o el balanç general anual de la qual no supera els 2 M€ (Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió).

 

Com pots contractar la tarifa PVPC sent una microempresa?

Aquelles microempreses que a partir del 2024 vulguin contractar la tarifa PVPC hauran de complir els requisits ja establerts de potència i nivell de tensió, i a més hauran d'acreditar la seva condició de microempresa mitjançant l'aportació d'una declaració responsable:

  • Potència contractada inferior o igual a 10 kW.
  • Instal·lació elèctrica de baixa tensió.
  • Aportació de la declaració responsable que acredita la condició de microempresa. Pots descarregar el formulari aquí: declaració responsable microempreses.

És a dir, en el cas de noves contractacions a partir de l'1 de gener del 2024, les persones jurídiques que siguin microempreses hauran d'acreditar aquesta condició per poder acollir-se al PVPC, i les que no siguin microempreses no podran acollir-se al PVPC.

 

Com afecten aquestes noves condicions les persones jurídiques que abans de l'1 de gener del 2024 ja tenien contractat el PVPC?

  • Si NO són microempreses: a partir de la data de renovació del contracte que es produeixi l'any 2024, se'ls passarà a aplicar la tarifa TUR amb un recàrrec del 20 % sobre el PVPC, segons el que estableix la legislació vigent.
  • Si són microempreses: per continuar acollits al PVPC, abans de la data de renovació del contracte que es produeixi l'any 2024 han d'acreditar la seva condició de microempresa remetent la declaració responsable publicada al BOE a l'efecte. Si abans d'aquesta data no han remès la declaració responsable, a partir d'aquell moment se'ls passarà a aplicar la tarifa TUR amb un recàrrec del 20 % sobre el PVPC d'acord amb el que estableix la legislació vigent.
  • Els punts de subministrament corresponents als elements comuns d'una comunitat de veïns es podran beneficiar del preu voluntari per al petit consumidor (PVPC) quan contractin amb una comercialitzadora de referència i es connectin a tensions no superiors a 1 kilovolt i la seva potència contractada sigui menor o igual a 10 quilowatts, sense que hagin de realitzar cap acreditació addicional. Per fer-ho, les comunitats de veïns hauran d'identificar-se amb el seu corresponent CIF, amb la lletra H (específic per a les comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal) i actuar a través de la seva representació legal, ostentada pel seu president.

 

Pas a pas per acreditar la condició de microempresa

Pots descarregar el formulari aquí: declaració responsable microempreses.

Un cop emplenat el formulari, envia'l a l'adreça següent: acreditamicropymes@energiaxxi.com.

Per exemple, si una persona jurídica té un contracte PVPC que venç el 4 de juny del 2024, mantindrà el PVPC fins a aquesta data i passarà a la TUR sense dret a PVPC (i se li aplicarà el recàrrec del 20 %) a partir d'aquell moment, llevat que hagi acreditat la seva condició de microempresa abans del 4 de juny del 2024. Si l'acreditació com a microempresa es produís després del 4 de juny del 2024, tornaria a acollir-se al PVPC des del moment de l'acreditació efectiva. També té l'opció de, en qualsevol moment, contractar amb qualsevol de les comercialitzadores del mercat lliure, si vol.

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) podrà requerir qualsevol informació addicional a l'empresa sol·licitant per comprovar-ne la condició de microempresa.

 

Què passa si es produeixen canvis que provoquen la pèrdua de la condició de microempresa?

Una microempresa ja acreditada i amb tarifa PVPC que posteriorment perdi la condició de microempresa ho haurà de comunicar en el termini màxim d'un mes i se li passarà a aplicar la tarifa TUR amb un recàrrec del 20 % sobre el PVPC.

Si necessites més informació, pots parlar directament amb el nostre Servei d'Atenció al Client des del teu ordinador, telèfon o tauleta: 900 920 955. També t'atenem en anglès i en castellà.

T Advise D Advise T Facebook D Facebook T Twitter D Twitter T Youtube D Youtube T Messenger D Messenger T Linkedin D Linkedin T Instagram D Instagram T Whatsapp D Whatsapp T Telegram D Telegram T Shared Link D Shared Link T Checkmark Success D Checkmark Success T Chevron Down D Chevron Down Anterior Ir al anterior Siguiente Ir al siguiente T Close D Close T Add D Add T Arrow Increase D Arrow Increase T Arrow Oblique D Arrow Oblique T Arrow Down D Arrow Down T Search D Search T Search 2 (Alternative) D Search 2 (Alternative) T Share D Share T Filter D Filter T Email D Email T Email OutLine D Email OutLine T Phone OutLine D Phone OutLine T Fax Outline D Fax Outline T Print D Print T Play Button D Play Button T User D User T Error D Error T Info D Info T Thumb Up Outline D Thumb Up Outline T Thumb Up D Thumb Up T Thumb Down Outline D Thumb Down Outline T Thumb Down D Thumb Down T Clock D Clock T Lamp D Lamp T List view D List view T Map view D Map view Icono de teléfono Teléfono T Emergency D Emergency T Pause D Pause T Play D Play T Logout D Logout Icono de teléfono Teléfono Download icon An icon representing a download Chat icon An icon representing a chat
icono ir atrás volver atrás en la navegación icono número 50 ir a producto Tempo Happy 50 Horas icono calendario ir a producto Tempo Happy Día icono empresas ir al segmento de empresas icono de gas ir a catálogo de productos de gas icono sol naciente ir al producto Tempo Verde-Energía Renovable icono hogar ir al segmento de hogares icono 24 horas ir a producto One Luz icono electricidad ir al catálogo de productos de Luz icono electricidad y gas ir al catálogo de productos Luz + Gas icono luna ir al producto One luz Nocturna icono llave inglesa ir a averías y reparaciones icono sol ir al producto Tempo Solar icono reloj ir a los productos Tempo Happy icono reloj 2 horas ir al producto Tempo Happy 2 Horas icono 24 horas ir al producto One Luz icono número 50 ir al producto Tempo Happy 50 Horas icono tendido eléctrico Media Tensión Ver catálogo de productos con consumo eléctrico de 36.000 a 360.000 €/año icono tendido eléctrico Alta Tensión Ver catálogo de productos con consumo eléctrico más de 360.000 €/año icono empresa ir al segmento de empresas icono calendario ir al producto Tempo Happy Día icono Administradores de Fincas ir al segmento de Administradores de Fincas icono DarkSite icono DarkSite icono bombilla ver catálogo de productos con consumo eléctrico menos de 6.000 €/año icono de electricidad y gas ir al catálogo de Productos Luz + Gas icono electricidad ir al catálogo de productos de electricidad icono email contacto de correo electrónico icono fax contacto de fax icono de gas Baja Presión ver catálogo de productos de gas con consumo de menos de 6.000 €/año icono de gas Alta Presión ver catálogo de productos de gas con consumo de 6.000 a 240.000 €/año icono de gas Media Presión ver catálogo de productos de gas con consumo de más de 240.000 €/año icono de gas ir al catálogo de productos de gas icono de Enel ir a la sitio web de enel icono de calentador servicio de mantenimiento del calentador icono mantenimiento del calentador ir al servicio de mantenimiento OKGas Calentador icono hogar ir al segmento de hogares icono olla de presión olla de presión icono llave inglesa ir a averías y reparaciones icono tendido eléctrico Media Tensión ver catálogo de productos de electricidad con consumo de 6.000 a 36.000 €/año icono luna ir al producto One Luz Nocturna icono esfera ir a sitio web personal icono teléfono contacto telefónico icono sol naciente Ir al producto Tempo Verde-Energía Renovable icono panel solar ir a energía solar fotovoltaica icono reloj ir a productos Tempo Happy icono manito solida con pulgar hacia abajo seleccionada la reacción "No me gusta" icono manito con pulgar hacia abajo seleccionar la reacción "No me gusta" icono manito negra con pulgar hacia arriba seleccionada la reacción "Me gusta" icono manito con pulgar hacia arriba seleccionar la reacción "Me gusta"
Añadir otro equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eliminar equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aspiradora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Horno Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavavajillas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Microondas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Plancha Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Punto de recarga vehículo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Radiador eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Secadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Split Aire Acondicionado Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Termo Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tostador Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Vitrocerámica Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Power edit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Map marker Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.