Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
 • CAT
 • EN
 • ES

Endesa - Llum, gas, persones

Peatges de la llum al mercat regulat

Una nova norma canvia els peatges o les tarifes d'accés a l'electricitat. T'expliquem com repercutirà en la teva factura de la llum d'Energía XXI el 2021.

L'1 de juny del 2021 va entrar en vigor la nova normativa (*) sobre els peatges d'accés i altres conceptes regulats, aprovada per la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) i el Govern i que afecta tots els consumidors d'electricitat a Espanya.

En què consisteixen aquests canvis?

1. La tarifa d'accés actual es desdobla

Les tarifes d'accés s'han desdoblat en dos nous conceptes regulats:

 • Els peatges, fixats per la CNMC i destinats a cobrir el cost d'accés a les xarxes de transport i distribució.
 • Els càrrecs, fixats pel Govern i destinats a cobrir altres costos del sistema elèctric, com ara la retribució de les energies renovables i el sobrecost de generació en territoris no peninsulars, entre d'altres.

Tots els subministraments amb potència contractada menor o igual a 15 kilowatts han passat a tenir un únic peatge 2.0 TD, amb discriminació horària per a tots ells. Els càrrecs que li corresponen es denominen "segment de càrrecs 1" i mantenen la mateixa estructura del nou peatge.

Si el teu subministrament té una potència contractada superior a 15 kilowatts, aquí t'expliquem com ha canviat la teva tarifa d'accés actual

2. Tres períodes d'energia i dos períodes de potència

Els peatges tenien un únic preu per a l'energia consumida, independentment de l'hora del dia, llevat que tinguessis contractat un peatge d'accés amb discriminació horària (amb dues o tres franges horàries). En la potència contractada, els peatges tenien el mateix preu per a totes les hores del dia.

Amb la nova normativa, els peatges i càrrecs tenen dues franges horàries per a la potència i tres franges horàries per al consum, amb preus diferents en totes elles.

Consum: el terme d'energia d'aquests peatges i càrrecs té tres períodes horaris (punta, plana i vall) amb diferents preus en funció de l'hora del dia en què es consumeixi, amb el calendari següent en funció del territori on visquis:

Península/Balears/Canàries

Dilluns a divendres laborables:

 • Període punta (preu més alt): de 10.00 a 14.00 i de 18.00 a 22.00 hores.
 • Període plana (preu una mica més baix): de 8.00 a 10.00, de 14.00 a 18.00 i de 22.00 a 00.00 hores.
 • Període vall (preu més baix): de 00.00 a 8.00 hores.

Totes les hores dels caps de setmana i festius (**): Període vall (preu més baix).

infografia períodes facturació per consum a la península, Balears i Canàries

Ceuta i Melilla

Dilluns a divendres laborables:

 • Període punta (preu més alt): de 11.00 a 15.00 i de 19.00 a 23.00 hores.
 • Període plana (preu una mica més baix): de 8.00 a 11.00, de 15.00 a 19.00 i de 23.00 a 00.00 hores.
 • Període vall (preu més baix): de 00.00 a 8.00 hores.

Totes les hores dels caps de setmana i festius​ (**): Període vall (preu més baix).

infografia períodes facturació consum a Ceuta i Melilla

Potència contractada: el terme de potència d'aquests peatges i càrrecs té dos períodes horaris. És a dir, es poden contractar dues potències diferents, una potència punta que aplica a tots els períodes de consum de punta i plana, i una altra potència vall que aplica al període de consum vall.

El terme de potència d'aquests peatges i càrrecs té dos períodes horaris (punta i vall):

Dilluns a divendres laborables:

 • Període punta: de 8.00 a 00.00 hores.
 • Període vall (preu més baix): de 00.00 a 8.00 hores.

Totes les hores dels caps de setmana i festius​ (**): Període vall (preu més baix).

infografia períodes facturació potència

Què significa el fet de poder contractar dues potències diferents?

La potència contractada es mesura en kilowatts (kW) i és la potència màxima d'electricitat de què pots disposar simultàniament. En termes quotidians, és el nombre màxim d'aparells que pots tenir funcionant alhora.

La norma anterior només permetia tenir una única potència. Per això, cada usuari estava obligat a contractar una potència que cobrís les seves necessitats màximes, encara que estiguessin concentrades en una franja horària molt concreta.

Amb la nova normativa pots tenir una potència superior i una inferior segons les teves necessitats. Per exemple: si tens un cotxe elèctric i el recarregues a la nit o durant els caps de setmana, o si pots concentrar el teu consum elèctric principalment durant els caps de setmana o durant la nit entre setmana, aleshores pots triar una potència superior en l'horari vall.

Què he de fer per adaptar-me als canvis?

A partir de l'1 de juny del 2021 les condicions de la teva tarifa es van adaptar automàticament, sense haver de fer cap tràmit..

A més, a partir d'aquesta data, per defecte es mantenia la mateixa potència que tenies contractada anteriorment en els nous períodes (punta i vall). En el termini dels dotze mesos posteriors, pots contractar potències diferents per a aquests dos períodes fins a dues vegades i sense cost, sempre que la nova potència contractada sigui igual o inferior a la màxima de les potències contractades en el moment del canvi; altrament, has d'abonar el cost dels drets d'escomesa segons la normativa en vigor.

Els nous peatges de transport i distribució i els nous càrrecs tenen noves condicions i preus, que es veuen reflectits en la factura. Addicionalment, el format de la factura també ha canviat per adoptar el format obligatori i les condicions establertes a la Resolució de 28 d'abril del 2021.

Aquí pots consultar el detall de com es reflecteixen aquests canvis en peatges i càrrecs en la factura a partir de l'1 de juny de 2021.

Pagaràs més o menys en la factura de la llum d'Energía XXI?

La nova normativa de peatges i càrrecs té com a objectiu donar-te flexibilitat en la potència contractada i fomentar un consum eficient, de manera que la resposta a aquesta pregunta dependrà de com d'eficient aconsegueixis ser en el teu consum d'energia: et suggerim que concentris, en la mesura del possible, el consum d'energia en hores vall i que optimitzis la contractació de la teva potència.

En qualsevol cas, si tens cap dubte te'l resoldrem a través dels canals d'Atenció al Client:

 

Si vols més informació, pots consultar el lloc web de la CNMC a:

https://www.cnmc.es/la-nueva-factura-de-la-luz

 
 

(*) La normativa que va entrar en vigor l'1 de juny del 2021 és: (1) La Circular 3/2020, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual s'estableix la metodologia per al càlcul dels peatges de transport i distribució d'electricitat; (2) el Reial decret 148/2021, de 9 de març, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, pel qual s'estableixen les metodologies de càlcul dels càrrecs del sistema elèctric; (3) la Resolució de la CNMC de 18 de març del 2021, per la qual s'estableixen els valors dels peatges d'accés a les xarxes de transport i distribució d'electricitat d'aplicació a partir de l'1 de juny del 2021; i (4) l'Ordre TED/371/2021, de 19 d'abril, del MITERD, per la qual s'estableixen els preus dels càrrecs del sistema elèctric i dels pagaments per capacitat aplicables a partir de l'1 de juny del 2021.

(**) Festius nacionals exclosos, tant els dies festius substituïbles com els que no tenen data fixa i el 6 de gener.