Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
 • CAT
 • EN
 • ES

Endesa - Llum, gas, persones

Factura del gas d'Energía XXI

T'expliquem, pas a pas, tots els aspectes de la factura del gas perquè sàpigues identificar els diferents apartats i els seus costos.

Com s'interpreta la factura del gas del mercat regulat

T'ajudem a entendre les diferents seccions que pots trobar en una factura del gas del mercat regulat.

Imatge pàgina 1 factura de gas d´Energia XXI

1. Identificador de la companyia

Aquesta secció recull tota la informació relativa a la teva comercialitzadora de llum del mercat regulat: el logotip d'Energía XXI, la denominació social, el CIF i el domicili social.

2. Dades de la factura del gas d'Energía XXI

A l'apartat següent trobaràs les dades bàsiques de la factura: l'import total a abonar i les dades d'identificació de la factura, imprescindibles si vols fer alguna consulta.

 • Import de la factura: el total en euros.
 • Número de factura: número identificatiu fiscal.
 • Període de consum: l'interval de temps a què fa referència la factura.
 • Data de càrrec / data límit de pagament: si tens el pagament domiciliat, és la data en què se't farà el càrrec al compte. Si no tens domiciliada la factura del gas, és la data límit per fer el pagament.

Si tens cap dubte sobre el pagament, pots consultar tota la informació sobre com es pot pagar la factura a Energía XXI.

3. Nom i adreça del client

En aquest punt es mostren les dades personals del titular del contracte, nom i adreça, a qui es dirigeix la factura.

4. Resum de la factura PVPC

Aquí es desglossen els costos en els quals es divideix la teva factura del gas del mercat regulat. Al revers de la factura trobaràs una explicació més detallada de cadascun dels punts.

 • Despesa fixa: es refereix al terme fix a pagar del gas que has consumit durant el període de temps per al qual s'emet la factura.
 • Altres: en aquest apartat apareixen altres factors que afecten la despesa fixa de la factura, com el lloguer del comptador del gas, que reflecteix el teu consum real.
 • Impostos: s'hi reflecteix l'impost corresponent (IVA, IGIC o IPSI en funció del lloc d'Espanya on es trobi l'habitatge o negoci al qual fa referència la factura).
 • Total: la suma de tots els factors anteriors indica l'import total de la factura.

5. Dades de pagament

Al costat de l'apartat anterior, podràs consultar totes les dades de pagament de la teva factura amb Energía XXI:

 • Forma de pagament; per exemple, si és a través de domiciliació bancària.
 • Número de compte corrent, si escau.
 • IBAN, el codi internacional del compte bancari.
 • Entitat bancària en la qual està domiciliat el rebut.
 • Codi de mandat, el número d'identificació del càrrec.

6. Informació del consum de gas

En aquest apartat pots consultar el consum total de gas que has tingut durant el període de facturació, mesurat en kW consumits per hores (kWh).

7. Gràfica de consum

Al costat de la secció anterior, et mostrem una gràfica amb l'evolució del teu consum els últims 14 mesos facturats a Energía XXI. A sota d'aquesta gràfica, podràs trobar informació sobre el cost mitjà diari de l'energia durant aquest període.

Imatge pàgina 2 factura de gas d´Energia XXI

8. Dades del contracte

En aquesta secció es mostren les dades del teu contracte amb Energía XXI:

 • Titular, NIF i adreça de subministrament: les dades del titular del contracte, així com l'adreça del punt de subministrament. Si alguna dada no és correcta, et pots posar en contacte amb Atenció al client d'Energía XXI.

 • Producte contractat: el tipus de tarifa del mercat regulat contractada amb Energía XXI.

 • El tipus de gas i la pressió contractada segons unitat de pressió (bar).

 • Codi unificat de punt de subministrament o CUPS: el codi únic que identifica el teu punt de subministrament. Tots els habitatges i negocis tenen un CUPS que els identifica i que no varia mai (encara que canviïn els propietaris o els llogaters).

 • Núm. de comptador: la referència al número de comptador per a la teva instal·lació elèctrica.

 • Referència del contracte de subministrament (Energía XXI): el número de referència del contracte que tens amb nosaltres com a companyia de la llum del mercat regulat.

 • La teva comercialitzadora: l'empresa distribuïdora és la que transporta el gas fins al punt de subministrament (la teva llar o negoci). Es divideixen per territoris dins d'Espanya i és diferent de l'empresa que et comercialitza l'energia. No pots triar la distribuïdora, ja que et correspon per territori. Ara bé, sempre pots triar la comercialitzadora (i canviar-la).

 • Peatge d'accés: es refereix a la tarifa d'accés del gas del mercat regulat. Indica el tipus de peatge que s'aplica a la teva factura segons la pressió del teu subministrament domèstic. Pots consultar més informació sobre els peatges a Canvis en la factura del gas el 2021.

 • Data final del contracte: indica el període de vigència del contracte actual que tens amb Energía XXI. La renovació del contracte es fa automàticament al cap d'un any.

9. Detall de la factura

Aquí tens la factura al detall. Un desglossament del que pots veure al resum de la factura (punt 4):

 • Terme fix gas: s'hi indiquen els dies de la factura emesa pel preu del gas per dia en euros.
 • Lloguer d'equip de gas: en cas que no tinguis comptador en propietat, la factura de la llum també reflecteix el cost del lloguer.
 • Import total: la suma dels dos apartats anteriors.
 • IVA normal (10 %): l'aplicació de l'impost corresponent del gas.
 • Total import factura: la suma de tots els apartats dona com a resultat l'import total de la factura de la llum que t'enviem des d'Energía XXI.

10. Lectures i consum

En aquest apartat pots veure en detall quines lectures s'han fet del teu comptador (en m³) abans de l'emissió de la factura.

També s'hi especifica el consum en m³ que has tingut durant el període de facturació, multiplicat pel factor de conversió PCS (kWh/ m³).

El factor de conversió es pot verificar al web del Gestor Tècnic del Sistema.

11. Notificacions

Aquí trobaràs les notificacions que et fem arribar, si escau, des d'Energía XXI.

12. Atenció al client: consultes, gestions i reclamacions 24 hores

A la factura de la llum d'Energía XXI també hi ha un apartat en què s'indiquen els diferents canals disponibles en cas que necessitis fer una consulta, presentar una reclamació, aportar una lectura del comptador o obtenir assistència d'urgència.

D'una banda, tots els canals per comunicar-te amb Energía XXI:

 • Els nostres números de telèfon gratuïts d'atenció al client, urgències i reclamacions.
 • La nostra adreça postal i la nostra adreça web.
 • La nostra adreça electrònica.

D'altra banda, sota aquests canals, podràs obtenir més informació sobre les mesures d'eficiència energètica i la nostra adhesió al Sistema Arbitral de Consum.