Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
 • CAT
 • EN
 • ES

Endesa - Llum, gas, persones

Nous peatges i càrrecs de la llum 2021

Les tarifes d'accés 3.0A per a llars o empreses amb potència contractada superior a 15 kW i en baixa tensió (tensió inferior a 1 kV) passen a tenir el peatge 3.0TD amb sis períodes en els termes de potència i energia. Els càrrecs del sistema que li corresponen es denominen "segment de càrrecs 2" i tenen la mateixa estructura dels nous peatges.

Aquesta nova estructura de peatges i càrrecs comporta canvis en tres aspectes:

 • 1. S'amplien a sis els períodes de discriminació horària, tant en potència com en energia.
 • 2. Els períodes horaris (de P1 a P6) varien en funció de la zona geogràfica, la temporada, el dia de la setmana i l'hora del dia. El període vall (P6) s'amplia per incloure totes les hores dels dissabtes, diumenges i festius.
 • 3. Les potències contractades han de seguir el criteri d'ordre creixent, és a dir, la potència contractada en el període P1 ha de ser menor o igual a la del P2, la del P2 menor o igual a la del P3, i així successivament fins al període P6.
 

Canvis en el terme d'energia dels peatges i càrrecs de la llum el 2021

S'estableixen sis períodes per als peatges i càrrecs que es divideixen segons la temporada, el dia de la setmana i l'hora del dia, amb el calendari següent segons el territori on visquis:

Península:

calendario periodos facturación de la península

(**) Festius nacionals exclosos, tant els dies festius substituïbles com els que no tenen data fixa i el 6 de gener.

Balears:

calendario periodos facturación de Baleares

(**) Festivos nacionales excluidos tanto los sustituibles como los que no tienen fecha fija, y 6 de enero.

Canàries:

calendario periodos facturación de Canarias

(**) Festius nacionals exclosos, tant els dies festius substituïbles com els que no tenen data fixa i el 6 de gener.

Ceuta:

calendario periodos facturación de Ceuta

(**) Festius nacionals exclosos, tant els dies festius substituïbles com els que no tenen data fixa i el 6 de gener.

Melilla:

calendario periodos facturación de Melilla

(**) Festius nacionals exclosos, tant els dies festius substituïbles com els que no tenen data fixa i el 6 de gener.

Canvis en el terme de potència dels peatges i càrrecs de la llum el 2021

El terme de potència passa a tenir sis potències contractades amb preus diferents, una per a cadascun dels sis períodes horaris del terme d'energia.

Les potències contractades han de seguir el criteri d'ordre creixent, és a dir, la potència contractada en el període P1 ha de ser menor o igual a la del P2, la del P2 menor o igual a la del P3, i així successivament fins al període P6.

A partir de l'1 de juny del 2021, per defecte les competències contractades s'adapten als sis períodes segons l'establert a la normativa:

 • Potència contractada en el període P1: potència contractada anteriorment en el període P1.
 • Potència contractada en els períodes P2, P3, P4 i P5: potència contractada anteriorment en el període P2 (si no compleix el criteri de potències creixents, potència contractada en el període P1).
 • Potència contractada en el període P6: potència contractada anteriorment en el període P3 (si no compleix el criteri de potències creixents, potència contractada en el període P5).

A partir de l'1 de juny del 2021 i dins dels dotze mesos posteriors, tindràs l'oportunitat de modificar les potències contractades de manera gratuïta i fins a dues vegades per adaptar-les als nous períodes horaris, sempre que la nova potència contractada sigui igual o inferior a la màxima de les potències contractades en el moment del canvi. En cas contrari, hauràs d'abonar el cost dels drets d'escomesa segons la normativa en vigor.

Com es facturen els excessos de potència en els nous peatges?

La nova normativa també introdueix canvis en la facturació de la potència demandada que apliquen al peatge 3.0TD.

Si la potència demandada sobrepassa en qualsevol període horari la potència contractada per a aquest període, s'aplicaran els recàrrecs pels excessos registrats en cada període, d'acord amb el següent:

 • Per als punts de mesura tipus 4 i 5 amb excessos, es continuarà facturant mitjançant maxímetre i s'establirà el doble del terme d'excés de potència per a l'excedent de la potència demandada.
 • Per a la resta dels punts de mesura, tipus 1, 2 i 3, es manté el procediment de facturació mitjançant corba de càrrega quartohorària, en què el terme d'excés de potència que sigui aplicable tindrà un recàrrec per desincentivar la contractació de potències inferiors a les demandades.

En cas que es demandi menys potència de la contractada ja no s'aplicaran les bonificacions que podrien haver correspost.

Com es facturen els excessos d'energia reactiva en els nous peatges?

El terme de facturació per energia reactiva inductiva es manté en el peatge 3.0TD, expressat en €/kVArh. S'aplicaran sobre tots els períodes horaris, excepte en el P6, sempre que el consum de reactiva inductiva superi el 33% del consum d'activa.