Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
  • CAT
  • EN
  • ES

Endesa - Llum, gas, persones

Evitar talls de llum per tractament mèdic

Els electrodependents són persones que necessiten tenir subministrament elèctric constant per vetllar per la seva salut. Energía XXI facilita el procés de sol·licitar aquesta condició per evitar els talls de llum en aquests casos.

-->

Els electrodependents són persones que segueixen des de casa tractaments mèdics per als quals és imprescindible un subministrament elèctric ininterromput (diàlisi, respiradors…).

Aquestes persones tenen dret a demanar que no hi hagi talls de llum per impagament ni per excés de la potència contractada.

Documentació necessària per a electrodependents

  • Certificat mèdic segellat i signat per un metge que acrediti la necessitat de subministrament elèctric ininterromput.

Aquest certificat té 1 any de validesa des de la data d'emissió. Si un cop hagi transcorregut un any persisteix la necessitat, caldrà renovar-lo i tornar-lo a presentar.

Qui ho ha de demanar?

  • El titular del subministrament.
  • Una persona autoritzada, cas en el qual haurà de presentar l'autorització corresponent.
  • Si l'afectat no és el titular, s'ha d'acreditar que la seva residència habitual és el domicili per al qual es fa la sol·licitud. Es pot fer mitjançant algun dels següents documents: certificat de l'ajuntament, carta d'empadronament o bé fotocòpia del DNI en el qual figuri l'adreça postal com a domicili.

Com se sol·licita?

És molt important que sàpigues:

  • No és possible garantir al 100 % un subministrament elèctric ininterromput. Si s'accepta la sol·licitud, la llum mai no es tallarà per impagament, però el subministrament podria interrompre's per incidències a la xarxa elèctrica o per causes alienes a l'empresa distribuïdora. Per això cal que tinguis a casa un generador auxiliar per a emergències (SAI o grup electrogen) que et permeti disposar de subministrament en cas de possibles talls fortuïts.
  • Aquesta sol·licitud no eximeix del pagament del deute. Encara que no es talli la llum per impagament, el deute continuarà pendent en condicions idèntiques.