Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
  • CAT
  • EN
  • ES

Endesa - Llum, gas, persones

PVPC només per a consumidors domèstics i microempreses

La nova legislació estableix que, en el cas de les persones jurídiques, només les microempreses en baixa tensió amb una potència elèctrica contractada inferior o igual a 10 kW podran acollir-se a la tarifa regulada PVPC (preu voluntari per al petit consumidor).

El Reial decret 446/2023 estableix que, a partir de l'1 de gener del 2024, només podran acollir-se a la tarifa PVPC (preu voluntari per al petit consumidor) els consumidors domèstics i aquelles persones jurídiques que acreditin la seva condició de microempresa.

Què són les microempreses?

Es considera microempresa aquella empresa que té menys de 10 persones contractades i el volum de negocis anual o el balanç general anual de la qual no supera els 2 M€ (Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió).

Com pots contractar la tarifa PVPC sent una microempresa?

Aquelles microempreses que a partir del 2024 vulguin contractar la tarifa PVPC hauran de complir els requisits ja establerts de potència i nivell de tensió, i a més hauran d'acreditar la seva condició de microempresa mitjançant l'aportació d'una declaració responsable:

  • Potència contractada inferior o igual a 10 kW.
  • Instal·lació elèctrica de baixa tensió.
  • Aportació de la declaració responsable que acredita la condició de microempresa. Pots descarregar el formulari aquí: Declaració responsable microempreses

És a dir, en el cas de noves contractacions a partir de l'1 de gener del 2024, les persones jurídiques que siguin microempreses hauran d'acreditar aquesta condició per poder acollir-se al PVPC, i les que no siguin microempreses no podran acollir-se al PVPC.

Com afecten aquestes noves condicions les persones jurídiques que abans de l'1 de gener del 2024 ja tenien contractat el PVPC?

  • Si NO són microempreses: a partir de la data de renovació del contracte que es produeixi l'any 2024, se'ls passarà a aplicar la tarifa TUR amb un recàrrec del 20 % sobre el PVPC, segons el que estableix la legislació vigent.
  • Si són microempreses: per continuar acollits al PVPC, abans de la data de renovació del contracte que es produeixi l'any 2024 han d'acreditar la seva condició de microempresa remetent la declaració responsable publicada al BOE a l'efecte. Si abans d'aquesta data no han remès la declaració responsable, a partir d'aquell moment se'ls passarà a aplicar la tarifa TUR amb un recàrrec del 20 % sobre el PVPC d'acord amb el que estableix la legislació vigent.

Pas a pas per acreditar la condició de microempresa

Pots descarregar el formulari aquí: Declaració responsable microempreses

Un cop emplenat el formulari, envia'l a l'adreça següent: acreditamicropymes@energiaxxi.com

Per exemple, si una persona jurídica té un contracte PVPC que venç el 4 de juny del 2024, mantindrà el PVPC fins a aquesta data i passarà a la TUR sense dret a PVPC (i se li aplicarà el recàrrec del 20 %) a partir d'aquell moment, llevat que hagi acreditat la seva condició de microempresa abans del 4 de juny del 2024. Si l'acreditació com a microempresa es produís després del 4 de juny del 2024, tornaria a acollir-se al PVPC des del moment de l'acreditació efectiva. També té l'opció de, en qualsevol moment, contractar amb qualsevol de les comercialitzadores del mercat lliure, si vol.

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) podrà requerir qualsevol informació addicional a l'empresa sol·licitant per comprovar-ne la condició de microempresa.

Què passa si es produeixen canvis que provoquen la pèrdua de la condició de microempresa?

Una microempresa ja acreditada i amb tarifa PVPC que posteriorment perdi la condició de microempresa ho haurà de comunicar en el termini màxim d'un mes i se li passarà a aplicar la tarifa TUR amb un recàrrec del 20 % sobre el PVPC.

Si necessites més informació, pots parlar directament amb el nostre Servei d'Atenció al Client des del teu ordinador, telèfon o tauleta: 800 760 333. També t'atenem en anglès i en castellà.