Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
 • CAT
 • EN
 • ES

Endesa - Llum, gas, persones

Actualització dels impostos de la llum i del gas

El Govern ha publicat unes mesures que afecten directament totes les teves factures de llum i gas a partir de l'1 de gener de 2024.

Com afecten aquests canvis al teu subministrament de llum?

 1. L'impost sobre el valor afegit (IVA) canviï al 10 % per a les potències contractades iguals o inferiors a 10 kW, sempre que el preu mitjà del mercat majorista del mes natural anterior a l'últim dia del període de facturació estigui per damunt dels 45 €/MWh*. Aquesta reducció està prevista fins al 31 de desembre del 2024. El preu mitjà de l'electricitat al febrer va ser de 40 €/MWh* i, per tant, les factures el període de facturació de les quals acabi en un dia de març del 2024, portaran l'IVA del 21 %.

  El tipus d'IVA a aplicar, ja sigui reduït (10 %) o general (21 %), pot canviar novament en el transcurs de l'any 2024, depenent de si el preu de l'electricitat es manté per sobre o per sota del llindar establert pel Govern.

  Només en el cas dels consumidors vulnerables severs i vulnerables severs en risc d'exclusió social (subministrats per una comercialitzadora de referència i acollits al bo social corresponent), l'IVA de 2024 serà sempre del 10 % independentment del preu del mercat majorista.

  *Megawatt/hora: l'energia consumida a les llars es mesura en kilowatts per hora (kWh) i en el mercat majorista d'electricitat en megawatts per hora (MWh). Pots consultar l'evolució dels preus de mercat aquí.

 2. L'Impost Especial sobre l'Electricitat (IEE), que anteriorment era del 0,5 %, passa al 2,5 % fins a finals de març. Posteriorment, experimentarà una nova actualització al 3,8 % fins a finals de juny. A partir de juliol de 2024 tornarà al tipus normal del 5,113 %.

Si tinc el bo social, com m'afecten aquests canvis?

Els titulars de contractes d'electricitat que siguin beneficiaris del bo social i tinguin la condició de vulnerable greu o vulnerable greu en risc d'exclusió social segons el que estableix el RD 897/2017, gaudiran d'un IVA del 10 % durant tot el 2024, independentment dels preus del mercat.

Als beneficiaris del bo social que tinguin la condició de vulnerables, així com als beneficiaris del bo social establert per a llars treballadores amb ingressos baixos, se'ls aplicarà l'IVA depenent del preu mitjà del mercat d'acord amb el que s'ha explicat prèviament.

IVA aplicable durant l'any 2024
Potència contractada Preu energia
> 45 €/MWh
Preu energia
≤ 45 €/MWh
Potència ≤ 10 kW IVA 10 % IVA 21 %
Potència > 10 kW IVA 21 % IVA 21 %
Vulnerables severs i
vulnerables severs
en risc d'exclusió social
IVA 10 % IVA 10 %

Com afecten aquests canvis el teu subministrament de gas?

L'IVA del gas, que abans era del 5 %, també canvia al 10 % però només fins al 31 de març de 2024. A partir d'aquesta data, està previst que l'IVA del gas torni al tipus normal del 21 %.


A quins conceptes de la factura s'aplica la reducció de l'IVA de la llum?

L'IVA reduït, sempre que es compleixin les condicions establertes del preu de l'electricitat i la potència contractada, és aplicable a tots els conceptes de la factura, llevat dels drets de contractació, que sempre mantenen el 21 % d'IVA.

 

Si necessites més informació, tenim a la teva disposició la nostra xarxa de canals. A més, si ho prefereixes, ara t'atenem a casa amb el nostre servei de Videoatenció, on agents especialitzats estaran encantats de resoldre els teus dubtes.