Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
  • CAT
  • EN
  • ES

Endesa - Llum, gas, persones

Com afecta el nou IVA a l'electricitat a llars i empreses?

El Govern ha publicat una sèrie de mesures que afecten directament, a partir del 1 de gener, la factura de la llum.

Els clients amb tarifes PVPC (preu voluntari al petit consumidor) pertanyents al mercat regulat es veuen afectats pels canvis reguladors recollits a l'DL 8/2023 publicat al BOE el 28/12/2023 i les seves tarifes són calculades cada dia i cada hora en funció del mercat diari de l'energia.

Com afecten aquests canvis el teu subministrament de llum?

Impostos en la factura de la llum:

A partir de l'1 de gener del 2024 està previst que:

1.  L'IVA serà del 10 % sempre que es compleixin els supòsits següents:

  • Subministraments amb potència contractada igual o inferior a 10 kW (la gran majoria de les llars). Pots comprovar la teva potència a l'Àrea Client.
  • Sempre que el preu de mercat del mes natural anterior sigui superior a 45 €/MWh. Consulta l'evolució dels preus de mercat aquí.
  • Només en aquelles factures que s'emetin a partir del 1 de gener.

Per tant, de manera transitòria, l'IVA de la llum passa del 5 % al 10 % per a subministraments de llum la potència dels quals sigui igual o inferior a 10 kW i sempre que els preus de mercat es mantinguin per damunt dels 45 €/MWh.

2. El tipus general de l'impost especial sobre l'electricitat s'ha reduït al 2,5 % (abans era superior, del 5 %).

A més, a partir del 31/03/2022 els càrrecs a la factura de la llum es redueixen de la següent forma:

  • Es redueixen els càrrecs d'electricitat. Aquests imports estan destinats a pagar conceptes regulats, que es repercuteixen en les factures dels consumidors.
IVA aplicable des del 1 de gener de 2024
Potència contractada Preu energia
> 45 €/MWh
Preu energia
< 45 €/MWh
Potència ≤ 10 kW IVA 10 % IVA 21 %
Potència > 10 kW IVA 21 % IVA 21 %
Beneficiari Bo Social IVA 10 % IVA 10 %

La majoria de les llars espanyoles es troben dins d'aquesta rang (≤ 10 kW).

Si tinc el bo social, com m'afecten aquests canvis?

Els titulars de contractes de subministrament d'electricitat que siguin perceptors del bo social d'electricitat i que, a més, tinguin reconeguda la condició de vulnerable sever o vulnerable sever en risc d'exclusió social (d'acord amb el que estableix l'RD 897/2017) es beneficiaran de la baixada de l'IVA.

Per a aquest tipus de clients, l'IVA de la llum es mantindrà sempre en el 10 % independentment del preu del mercat i de la potència contractada.

A quins conceptes de la factura s'aplica la reducció de l'IVA al 10 %?

Si la teva potència és igual o inferior a 10 kW i es compleixen els criteris dels preus de mercat, l'IVA que hauràs de pagar en les factures emeses a partir del 1 de gener serà del 10 % sobre els conceptes de peatges, consum d'energia i lloguer de comptador.

Hi ha altres conceptes en la factura com poden ser serveis, drets d'escomesa, d'enganxada, etc. als quals es continuarà aplicant el 21 % d'IVA.


Per què s'incrementa el preu de la llum?

El preu de la llum s'incrementa per dues causes principals:

  • La pujada del preu del gas.
  • La pujada de preus dels drets d'emissió de CO2.

Els clients que estan en el mercat regulat tenen el preu de l'electricitat calculat segons el PVPC (preu voluntari al petit consumidor), que es calcula segons el preu que registra el mercat cada dia i cada hora, per la qual cosa es veu afectat per les oscil·lacions d'aquest mercat.

Quant dura el nou IVA?

El nou IVA de la llum està previst fins al 31 de desembre de 2024, sempre que els preus de mercat es mantinguin per damunt dels 45 €/MWh.

Afecta també altres subministraments com el gas o els serveis?

No, aquests canvis només estan previstos per al subministrament de llum.

 

Si necessites més informació, tenim a la teva disposició la nostra xarxa de canals. A més, ara, si t'ho estimes més, t'atenem des de casa amb el nostre servei de videotrucada, a través del qual agents especialitzats resoldran els teus dubtes amb molt de gust.