Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
  • CAT
  • EN
  • ES

Endesa - Llum, gas, persones

Com afecta el nou IVA de la llum les llars i les empreses?

El Govern ha publicat al BOE el Reial decret llei 12/2021, de 24 de juny, pel qual s'aplica una reducció de l'IVA en la llum del 21 % al 10 %.

Com afecten aquests canvis el teu subministrament de llum?

Des de la seva entrada en vigor el 26/06/2021, i fins al 31/12/2021, s'aplicarà el tipus del 10 % de l'IVA sempre que es compleixin els supòsits següents:

  • Subministraments amb potència contractada igual o inferior a 10 kW (la gran majoria de les llars). Pots comprovar la teva potència a l'Àrea Client.
  • Sempre que el preu de mercat del mes natural anterior sigui superior a 45 €/MWh. Consulta l'evolució dels preus de mercat aquí.
  • Només en aquelles factures que s'emetin a partir del 26 de juny i fins al 31 de desembre del 2021.

A tall de resum, de manera transitòria fins al 31 de desembre del 2021, l'IVA de la llum passa del 21 % al 10 % per als subministraments de llum la potència dels quals sigui igual o inferior a 10 kW i sempre que els preus de mercat es mantinguin per damunt dels 45 €/MWh.

infografia dels passos necessaris per a saber què IVA se't s'aplica
IVA aplicable des del 26 de juny a 31 de desembre de 2021
  Preu energia
> 45 €/MWh
Preu energia
< 45 €/MWh
P ≤ 10 kW IVA 10% IVA 21%
P > 10 kW IVA 21% IVA 21%
Beneficiari Bo Social IVA 10% IVA 10%

La majoria de les llars espanyoles es troben dins d'aquesta rang (≤ 10 kW).

Si tinc el bo social, com m'afecten aquests canvis?

Els titulars de contractes de subministrament d'electricitat que siguin perceptors del bo social d'electricitat i que, a més, tinguin reconeguda la condició de vulnerable sever o vulnerable sever en risc d'exclusió social (d'acord amb el que estableix l'RD 897/2017) es beneficiaran de la baixada de l'IVA.

Per a aquest tipus de clients, i fins al 31 de desembre del 2021, l'IVA de la llum es mantindrà sempre en el 10 % en lloc del 21 %, independentment del preu del mercat i de la potència contractada.

A quins conceptes de la factura s'aplica la reducció de l'IVA al 10 %?

Si la teva potència és igual o inferior a 10 kW i es compleixen els criteris dels preus de mercat, l'IVA que hauràs de pagar en les factures emeses a partir del 26 de juny serà del 10 % sobre els conceptes de peatges, consum d'energia i lloguer de comptador.

Hi ha altres conceptes en la factura com poden ser serveis, drets d'escomesa, d'enganxada, etc. als quals es continuarà aplicant el 21 % d'IVA.


Quant dura el nou IVA?

El nou IVA de la llum està previst fins al 31 de desembre del 2021, sempre que els preus de mercat es mantinguin per damunt dels 45 €/MWh.

Afecta també altres subministraments com el gas o els serveis?

No, aquests canvis només estan previstos per al subministrament de llum.

 

Si necessites més informació, tenim a la teva disposició la nostra xarxa de canals. A més, ara, si t'ho estimes més, t'atenem des de casa amb el nostre servei de videotrucada, a través del qual agents especialitzats resoldran els teus dubtes amb molt de gust.