Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
 • CAT
 • EN
 • ES

Endesa - Llum, gas, persones

Què és el mercat regulat i quins són els seus preus?

La tarifa regulada PVPC (preu voluntari per al petit consumidor) és una manera de fixar el preu de la llum. Va ser dissenyada i és regulada pel Govern. Afecta únicament als clients del mercat elèctric regulat.

La particularitat de la tarifa regulada PVPC és la manera en què es calcula el preu de produir l'electricitat.

Com es calculen les factures a la tarifa regulada PVPC?

El sistema PVPC s'aplica de dues formes:

Si ja tens comptador intel·ligent

És possible saber quants kWh consumeixes cada hora de cada dia, per la qual cosa només cal aplicar els preus comunicats per Red Eléctrica Española.

Si encara no disposes d'un comptador intel·ligent

És impossible saber quants kWh consumeixes cada hora, així que se t'aplica el perfil d'un consumidor mitjà (creat per la xarxa elèctrica espanyola).

Està previst que al 2019 totes les llars comptin amb un comptador intel·ligent.

Quines possibilitats t'ofereix el PVPC?

Tens 3 opcions dins del PVPC:

 1. Tarifa General o Normal

  S'aplica una única corba de preus. Encara que variable, el previsible és que a la nit el preu del kWh sempre sigui més barat que durant el dia. 

 2. Tarifa Nocturna o Discriminació horària

  S'estableixen dos períodes de temps, un període punta (durant el dia) i un altre vall (a la nit) durant els quals el preu de la llum és molt diferent.

  Període punta:
  Hivern: de 12 a 22 hores.
  Estiu: de 13 a 23 hores.

  Període Vall:
  Hivern: de 22 a 12 hores.
  Estiu: de 23 a 13 hores.

 3. Tarifa Supervall

  És una tarifa que divideix el dia en tres períodes. Disposa d'un període Supervall des de la 1h a les 7h pensat per a fer més econòmica la recàrrega del vehicle elèctric.

Clients amb Bo Social

Si tens Bo Social, se t'aplica la tarifa PVPC amb un 25% o un 40% de descompte.

Només tens dret al Bo Social si compleixes aquests requisits.

Quins són els preus regulats?

En aplicació del Reial decret 216/2014 de 28 de març els preus de les tarifes per als clients amb contracte en comercialitzadora de referència són:

Tarifa regulada Llum

Preu Voluntari Petit Consumidor (PVPC)

Aquest preu el calcula Red Eléctrica de España (REE) de manera diària en funció de:

 • Els preus per hora de l'energia en el mercat.
 • Aplicant el perfil d'un consumidor mitjà.

El preu de la llum pot canviar cada hora, segons evolucioni el mercat elèctric, i és per això que no serà igual a les teves factures i no es pot conèixer amb antelació. Red Eléctrica de España(REE) publica al seu web el perfil d'un consumidor mitjà.

Els preus es publiquen diàriament a la web del REE.

El preu del bo social és el PVPC aplicant un 25% de descompte.

Veure condicions de contractació

Preu Fix en Mercat Regulat

S'estableix prèviament i és fix i estable durant 12 mesos. Amb aquesta alternativa, coneixes el preu que pagaràs, no depèn de l'evolució en el mercat de l'electricitat, per la qual cosa les variacions en l'import de la teva factura dependran només del nivell de consum.

El Preu Fix a Energía XXI:

Preu Fix (*)
Terme Potència Terme Energía
3,170286 €/kW/mes 0,144968 €/kWh
Preu Fix (*)
Terme Potència 3,170286 €/kW/mes
Terme Energía 0,144968 €/kWh
Preu Fix amb Discriminació Horària (*)
Terme Potència Terme Energía
Punta Vall
3,170286 €/kW/mes 0,166571 €/kWh 0,091594 €/kWh
Preu Fix amb Discriminació Horària (*)
Terme Potència 3,170286 €/kW/mes
Terme Energía Punta 0,166571 €/kWh
Terme Energía Vall 0,091594 €/kWh
Preu Fix amb Discriminació Horària Supervall (*)
Terme Potència Terme Energía
Punta Vall Supervall
3,170286 €/kW/mes 0,168365 €/kWh 0,099662 €/kWh 0,083343 €/kWh
Preu Fix amb Discriminació Horària Supervall (*)
Terme Potència 3,170286 €/kW/mes
Terme Energía Punta 0,168365 €/kWh
Terme Energía Vall 0,099662 €/kWh
Terme Energía Supervall 0,083343€/kWh

* Preus vigents fins el 30 de Maig de 2021.

Veure condicions de contractació

Tarifa regulada Gas

Tarifa d'Últim Recurs (TUR)

TUR 1 (Fins a 5.000 kWh/any)
Terme Fixed Terme Variable
4,26 €/mes 0,047989 €/kWh
TUR 1 (Fins a 5.000 kWh/any)
Terme Fixed 4,26 €/mes
Terme Variable 0,047989 €/kWh
TUR 2 (Entre 5.000 i 50.000 kWh/any)
Terme Fixed Terme Vari
8,02 €/mes  0,040362 €/kWh
TUR 2 (Entre 5.000 i 50.000 kWh/any)
Terme Fixed 8,02 €/mes
Terme Varibale 0,040362 €/kWh

*Preus vigents fins el 30 de Maig de 2021.

Veure condicions de contractació