Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
 • CAT
 • EN
 • ES

Endesa - Llum, gas, persones

Què és el mercat regulat i quins són els seus preus?

La tarifa regulada PVPC (preu voluntari per al petit consumidor) és una manera de fixar el preu de la llum. Va ser dissenyada i és regulada pel Govern. Afecta únicament als clients del mercat elèctric regulat.

La particularitat de la tarifa regulada PVPC és la manera en què es calcula el preu de produir l'electricitat.

Com es calculen les factures a la tarifa regulada PVPC?

El sistema PVPC s'aplica de dues formes:

Si ja tens comptador intel·ligent

És possible saber quants kWh consumeixes cada hora de cada dia, per la qual cosa només cal aplicar els preus comunicats per Red Eléctrica Española.

Si encara no disposes d'un comptador intel·ligent

És impossible saber quants kWh consumeixes cada hora, així que se t'aplica el perfil d'un consumidor mitjà (creat per la xarxa elèctrica espanyola).

Està previst que al 2019 totes les llars comptin amb un comptador intel·ligent.

Quines possibilitats t'ofereix el PVPC?

En la tarifa regulada (PVPC) tindràs 2 franges horàries per a la potència contractada i 3 franges horàries per al consum d'energia:

 1. Potència contractada

  Hores punta (les menys barates): entre les 8 del matí i la mitjanit.

  Hores vall (les més barates): entre la mitjanit i les 8 del matí, així com les 24 hores durant els caps de setmana i festius nacionals.

 2. Energia consumida

  Hores punta (les menys barates): de dilluns a divendres entre les 10.00 i les 14.00 i entre les 18.00 i les 22.00.

  Hores plana (preu moderat): de dilluns a divendres entre les 8.00 i les 10.00, entre les 14.00 i les 18.00 i entre les 22.00 i la mitjanit.

  Hores vall (les més barates): entre la mitjanit i les 8 del matí, així com les 24 hores durant els caps de setmana i festius nacionals.

Clients amb Bo Social

Si tens Bo Social, se t'aplica la tarifa PVPC amb un 25% o un 40% de descompte.

Només tens dret al Bo Social si compleixes aquests requisits.

Quins són els preus regulats?

En aplicació del Reial decret 216/2014 de 28 de març els preus de les tarifes per als clients amb contracte en comercialitzadora de referència són:

Tarifa regulada Llum

Preu Voluntari Petit Consumidor (PVPC)

Aquest preu el calcula Red Eléctrica de España (REE) de manera diària en funció de:

 • Els preus per hora de l'energia en el mercat.
 • Aplicant el perfil d'un consumidor mitjà.

El preu de la llum pot canviar cada hora, segons evolucioni el mercat elèctric, i és per això que no serà igual a les teves factures i no es pot conèixer amb antelació. Red Eléctrica de España(REE) publica al seu web el perfil d'un consumidor mitjà.

Els preus es publiquen diàriament a la web del REE.

El preu del bo social és el PVPC aplicant un 25% de descompte.

Veure condicions de contractació

Preu Fix en Mercat Regulat

S'estableix prèviament i és fix i estable durant 12 mesos. Amb aquesta alternativa, coneixes el preu que pagaràs, no depèn de l'evolució en el mercat de l'electricitat, per la qual cosa les variacions en l'import de la teva factura dependran només del nivell de consum.

Preus de l'electricitat sense impostos
Terme de potència Terme d'energia
Punta Vall Punta Llano Vall
1,979281 €/kW i mes 0,080601 €/kW i mes 0,180601 €/kWh 0,162434 €/kWh 0,135912 €/kWh
Preus de l'electricitat amb impostos
IVA Terme de potència Terme d'energia
  Punta Vall Punta Llano Vall
10% IVA 2,188095 €/kW i mes 0,090212 €/kW i mes 0,199654 €/kWh 0,179571 €/kWh 0,150251 €/kWh
21% IVA 2,406905 €/kW i mes 0,099233 €/kW i mes 0,219620 €/kWh 0,197528 €/kWh 0,165276 €/kWh

Els preus inclouen l'impost sobre l'electricitat (0,5 % o l'import mínim de 0,5 €/MWh o d'1 €/MWh, segons correspongui) i a l'import resultant de l'anterior s'hi aplica l'IVA (21 % o 10 %, segons correspongui). L'IVA s'ha de substituir per l'impost indirecte corresponent: IGIC (Canàries: 0 % o 3 %, i 7 %, segons correspongui) o IPSI (Ceuta i Melilla: 4 % i 1 %, segons correspongui).

Preus de l'electricitat sense impostos
Terme de potència
Punta 1,979281 €/kW i mes
Valle 0,080601 €/kW i mes
Terme d'energia
Punta 0,180601 €/kW
Llano 0,162434 €/kW
Valle 0,135912 €/kW
Preus de l'electricitat amb impostos
Concepte 10% IVA 21% IVA
Término de potencia
Punta 2,188095 €/kW i mes 2,406905 €/kW i mes
Valle 0,090212 €/kW i mes 0,099233 €/kW i mes
Término de energía
Punta 0,199654 €/kW 0,219620 €/kW
Llano 0,179571 €/kW 0,197528 €/kW
Valle 0,150251 €/kW 0,165276 €/kW

Els preus inclouen l'impost sobre l'electricitat (0,5 % o l'import mínim de 0,5 €/MWh o d'1 €/MWh, segons correspongui) i a l'import resultant de l'anterior s'hi aplica l'IVA (21 % o 10 %, segons correspongui). L'IVA s'ha de substituir per l'impost indirecte corresponent: IGIC (Canàries: 0 % o 3 %, i 7 %, segons correspongui) o IPSI (Ceuta i Melilla: 4 % i 1 %, segons correspongui).

* Preus vigents des de l'1 de Juny de 2021.

Veure condicions de contractació

Tarifa regulada Gas

Tarifa d'Últim Recurs (TUR)

TUR 1 (Fins a 5.000 kWh/any)
Terme Fixed Terme Variable
5,44 €/mes 0,044691 €/kWh
TUR 1 (Fins a 5.000 kWh/any)
Terme Fixed 5,44 €/mes
Terme Variable 0,044691 €/kWh
TUR 2 (Entre 5.000 i 15.000 kWh/any)
Terme Fixed Terme Vari
10,23 €/mes  0,041275 €/kWh
TUR 2 (Entre 5.000 i 15.000 kWh/any)
Terme Fixed 10,23 €/mes
Terme Varibale 0,041275 €/kWh
TUR 3 (Entre 15.000 i 50.000 kWh/any)
Terme Fixed Terme Vari
21,99 €/mes  0,038725 €/kWh
TUR 3 (Entre 15.000 i 50.000 kWh/any)
Terme Fixed 21,99 €/mes
Terme Varibale 0,038725 €/kWh

* Preus vigents des de l'1 de Octubre de 2021.

Veure condicions de contractació